Gurkträff 26-28/12 Report #2
Ida just left and I’ll be leaving Stockholm at 5.55 pm. ;_; Anyway, I’m just writing because I’m...
Gurkträff 26-28/12
Hi. I haven’t written for a while, still I’m alive. ^^; I broke up with Alice, by the way, in 15th of...
Poetry: Döden Kallar
om jag ändå måste dö vill jag dö med äkta stil hoppa framför en Silverpil vem vill dö i en...