Romarriket

Instuderingsuppgifter. Allt är skyddat av upphovsrättslagen, och att utge dig för att vara författaren till detta är ett brott som kan leda till domstol. 1. Hur fungerade systemet med Pater familias och Mater familias?Pater familias eller mater familias är mannen alternativt kvinnan som var överhuvudet i familjen, och var en Läs mer

Naturkunskap: Instuderingsfrågor

Diverse frågor och svar angående naturkunskap.  Förklara begreppet ekologi.Ekologi är den vetenskap som beskriver samspelet mellan levande organismer och dess miljöer, till exempel hur de påverkas av överlevnadsfaktorer såsom näringstillgång, ljus, syre, naturliga fiender med mera. Kort sagt kan man säga att ekologi är vetenskapen om hur naturen fungerar utan Läs mer

9/11

September 11th is here again. I can’t think of the date without recalling the two events shedding blood upon it. The 911 bombings in the States in 2001, and the murder of Swedish foreign minister Anna Lindh in 2003. The latter might not seem like a big event, yet its fifth anniversary Läs mer

Sonata Arctica fallback

After barely listening to one of my top favorite bands ever, Finnish power metal Sonata Arctica, for almost half a year, I’ve fallen back again – ofcourse resulting in listening to them almost exclusively. Especially their latest album Unia (2007) has caught my attention, and it all started as I Läs mer

Google Chrome

 I just downloaded and installed the beta version of Google’s long awaited new browser Google Chrome, and it’s great. Ofcourse it’s just a beta version, but I can’t see much to change. Its simple design is great and it leaves lots of room for the actual webpage and less to Läs mer

The Twilight Zone

I have heard a lot of the original ”The Twilight Zone” series, running from 1959 – 1964, and I finally downloaded it entirely (24,1 GB, gah) yesterday and watched the first episode (”Where is Everybody”), and it was great.  The Twilight Zone was a series of  free-standing episodes of horror, Läs mer