Svensk symbolism

TRE KRONORDet är ytterst diskuterat varifrån Sveriges riksvapen kommer ifrån, men de är som tidigast använda i Magnus Ladulås sigill på 1200-talet. En av förklaringarna till symbolismen är de tre skandinaviska kungadömen Sverige, Norge och Danmark, från tiden då man ständigt försökte få fram en skandinavisk union. SVERIGES FLAGGAEnligt myten såg Erik IX när han landade […]

Technological panic

I lost my cell phone today. Don’t really know where, but I have an idea that I left it on my locker in school. Ofcourse, when I returned to the spot half an hour later, it wasn’t there. I guess I can just concider it gone forever, since barely anyone in this world is honest […]

…just because.

I started my fasting yesterday. Not because I’m religious, not because I think I’m fat and wants to get thin through just skipping food for a while. No. Just because. Because I sat down and I realised, that if something happens, if I have to avoid food for one reason or another in the future, […]

Betygsgrundande slutuppgift i studieteknik, Svenska A

Författat september – oktober 2008 av Anton Johansson (SpNv1c)Lärare: Linda Gustafsson Fotnot: Då denna text är helt personlig ska allt skrivet – även det som syftas på som fakta – tas med en nypa salt. Detta är reflektioner över min personliga studieteknik, och jag beskriver hur det hjälper mig – inte alla. Innehållsförteckning §  Inledning: […]