Svensk symbolism

TRE KRONORDet är ytterst diskuterat varifrån Sveriges riksvapen kommer ifrån, men de är som tidigast använda i Magnus Ladulås sigill på 1200-talet. En av förklaringarna till symbolismen är de tre skandinaviska kungadömen Sverige, Norge och Danmark, från tiden då man ständigt försökte få fram en skandinavisk union. SVERIGES FLAGGAEnligt myten såg Läs mer

…just because.

I started my fasting yesterday. Not because I’m religious, not because I think I’m fat and wants to get thin through just skipping food for a while. No. Just because. Because I sat down and I realised, that if something happens, if I have to avoid food for one reason Läs mer