Soap operas

Your standard soap opera season is divided into three parts of episodes, which themselves are divided into a total of five parts altogether. Although they’re defined as thirds, they’re not necessarily as long; the mid-part is usually the longest, and the last part is probably just between two and four episodes. The first third holds […]

Gustav Vasa och hans söner

Stockholms blodbad Efter 1397 och över 120 år framåt var Sverige i union med Norge och Danmark. Den så kallade Kalmarunionen var hårt kritiserad i Sverige, och landet var mer eller mindre helt uppdelat i motståndare och stödjare av unionen. Kristian I hade sedan mitten på 1400-talet varit härskande kung i Danmark och Norge, och […]