Samhällsekonomi, frågor / anteckningar

1. Vilka är produktionsfaktorerna? Arbetskraft. Överskott = arbetslöshet. Järn, malm, trä. Realkapital – Industri; maskiner. Humankapital: Kunskap. 2. Marknadsekonomin styrs av marknadskrafterna, förklara hur det fungerar. Vad är perfekt konkurrens? Utbud och efterfrågan. Utbud ofta > efterfrågan. Perfekt konkurrens: utbud = efterfrågor. 3. I en planekonomi finns det inga marknadskrafter Läs mer