Samhällsekonomi, frågor / anteckningar
1. Vilka är produktionsfaktorerna? Arbetskraft. Överskott = arbetslöshet. Järn, malm, trä. Realkapital –...