Back on the net

anton.nordenfur.se was down Monday through Thursday but is finally up again. Apparantly it was a misunderstanding between my hosting brother and the web hosting service, but everything is now back on track again. It got me scared though, especially considering I had forgotten to backup my blog for quite some time.

De intressantaste motionerna till Ung Pirats förbundskongress 2012

Nu har jag gått igenom samtliga motioner till Ung Pirats förbundskongress 2012, och jag slänger in mina två cent om de intressantaste motionerna. Kommentera gärna egna åsikter, vare sig de är med eller mot mig – anledningen till denna post är både att influera andra och att få höra kritik! Läs mer