Piratpartiet initierar att flytta 172 miljarder till grundforskning

Piratpartiets EU-parlamentariker Christian Engström och Amelia Andersdotter har nu föreslagit att flytta 20 miljarder euro, cirka 172 miljarder kronor, från EU:s jordbruksstöd till grundforskning. Jordbruksstödet har tidigare kritiserats, och att vi vill satsa det på forskning framgick under vårmötet 2012, då pengarna istället föreslogs finansiera rymdforskning.

Läs mer.

Nu breddar vi Piratpartiet: Samkönade äktenskap i Sverige och EU

Här är mitt tredje bidrag till Piratpartiets breddningsblogg. Kommentarer är avstängda här, men gå gärna till den sidan och kommentera!

Under punkt 3.1 i vårt antagna Principprogram (4.0) står det:

Piratpartiet tror på alla människors lika värde och att alla människor därför ska ha samma rät­tigheter. Det betyder att vi inte villkorar friheter, rättigheter och möjligheter utifrån exempelvis etnicitet, handikapp, härkomst, kön, religion, politisk åskådning eller sexuell läggning. Alla individer ska behandlas lika, åtnjuta likhet inför lagen och ha samma rätt att påverka samhällsut­vecklingen.

Det är en utmärkt formulering, och en utmärkt grund för vår breddning i frågor om jämställdhet och HBTQ. Med den breddning vi ser idag behöver vi snart börja sammanföra flera konkreta förslag i en bredare sakpolitik. I denna sakpolitik behövs alla relevanta idéer, nya som gamla och självklara som kontroversiella. Tyvärr finns det många förslag som i mina och många andras ögon är självklara, men inte är det för alla.

I en enorm majoritet av världens länder är det idag omöjligt för två personer av samma kön att gifta sig. Detsamma gällde i Sverige ändra fram till för bara tre år sedan. Detta är en enorm skam utan reson, men än värre innebär det fruktansvärd skam och stress för miljoner homosexuella par runtom i världen, vars förhållande staten i varje fall på pappret ser som undervärt ett heterosexuellt förhållande.  Detta är idag en självklarhet för en stor del av det svenska folket, men det är ingenting vi alltid kan lita på är en självklarhet. Jag ser det som mycket viktigt att Piratpartiet klargör att vi står för den nuvarande möjligheten för samkönat borgerligt äktenskap i Sverige.

Däremot anser jag inte att det är vår plats att arbeta för att börja tvinga kyrkan och präster att genomföra kyrkliga ceremonier, eftersom det ska vara upp till deras organisation.  Än viktigare än läget i Sverige, anser jag att läget är i Europa. I EU är det idag bara Sverige, Belgien, Nederländerna, Spanien och Portugal som tillåter samkönade äktenskap, medan ett flertal länder till och med har det speciellt inskrivet i sin grundlag att äktenskap ska råda mellan en man och en kvinna. Jag ser det som mycket viktigt att vi i Europaparlamentet ska arbeta för att det blir en europeisk standard att tillåta samkönade äktenskap, och att vi äntligen blir av med den medeltidsfason som så många länder sitter fast i.

Obama tar ställning i open access

För ett tag sedan skrev jag om open access-petitionen som gjorts mot Vita huset i USA.

Nu har den äntligen fått de 25 000 påskrifter som gör att president Barack Obama måste ta ställning i frågan – han måste alltså till sist bestämma om han är för eller emot open access. Självklart hoppas jag (och Piratpartiet, som numera är helt för open access) att han säger ja, men jag är för cynisk för att tro det. Obama är den bästa amerikanska presidenten på ett bra tag, men han följer fortfarande en politisk tradition av att tänka enormt konservativt och kortsiktigt. Tyvärr.

A great legend is dead

Few writers have been as prolific to me as Ray Bradbury. He was alongside just a few others in making me start reading properly, start truly enjoying literature and for that matter all media of culture. He was alongside just a few others in making me start make up stuff, start write my own stories and produce my own worlds.

Now he is dead.

I cried for a long time when I got the news last night. I wanted to blog, to express my thoughts and feelings towards this great man, but I couldn’t form any words. A few hours later it struck me again and I started crying again.

When I was around 10-11 my father introduced me to the short story collection ”The Illustrated Man”, a series of science fiction stories with an overarching theme. Among them were stories of traveling to Mars, which still today inspire me to study astronomy. Among them were stories of death and pain, which still today inspire my poetry and storytelling, not to mention my overarching life philosophy.

Ray Bradbury was an amazing author, and he was a fantastic human being. I will always love him dearly, and I will forever miss him, and feel the void he left in this world.

Last name first in LaTeX natbib references

For a school hand-in I’m required to have a ”Lastname, Firstname” system in the bibliography references. Working with the highly pliable LaTeX language and the natbib package, I assumed this would be no challange at all, but done in a mouse click. It turned out it wasn’t quite so easy, but I managed to find a great alternative style to natbib, written by Kaare Mikkelsen last year.

Quick guide (in case Mikkelsen’s original guide falls):

  1. Download Mikkelsen’s kbib style file here or here.
  2. Put the style file in your project folder (where the original tex file is stored).
  3. Change the ”\bibliographystyle{natbib}” to ”\bibliographystyle{kbib}”.

Books of May 2012

These are the books read in May. Hasn’t gotten much read due to a lot of school and work.

  • Mignon Fogarty: “The Grammar Devotional” (2009)
    • Filled with some great tips on using proper grammar, some already known and some new. I’m not a big fan of the day-to-day structure (read a tip a day), but it works. I felt the quizzes took up a little too much space, but the tips and the background info was all useful.
  • Stephen King: “The Wind Through the Keyhole: a Dark Tower Novel” (2012)
    • I’ve been waiting a long time for this midquel of King’s Dark Tower series (which finished with the seventh book in 2004). This book takes place in between the fourth (“Wizard and Glass”) and fifth (“Wolves of the Calla”) books of the series, and features Roland retelling two stories from his youth, one from his teen years and one a fairy tale his mother used to tell him when he was a sma’ one. The book basically fulfills everything I hoped for – it’s not an epic exciting story liked the original Dark Tower series, but rather a softer storybook. It’s nice to return to these old characters again, and it’s hard to part with them towards the end, knowing what shall come. I hope King considers producing any future such material, like more stories from Roland’s youth.

Ska PP rota i cannabisfrågan?

Jag är för en legalisering av cannabis. Huruvida jag är för att Piratpartiet ska vara för en legalisering av cannabis är en helt annan fråga.

Det har diskuterats förr och har nu börjat komma upp på bordet igen. Våra motparter i Tyskland, Piratenpartei som onekligen lyckats bättre än oss röstmässigt, är drogliberala. Sherif Mangal tog upp frågan till breddningsbloggen, där han förespråkar en legalisering, och det ledde till en kommentarsstorm – i skrivandets stund 101 kommentarer, och de fortsätter att komma. Bara ett fåtal är negativa, och en förvånande majoritet är överväldigande positiva till Mangals förslag. En hel del verkar missförstå breddningsbloggens syfte – att det är förslag och inte beslut – och flera har redan lovat bort sin röst till oss 2014 nu när vi ”tagit upp” frågan.

Nicholas Miles svarade först med en kommentar och sedan med en bloggpost, i vilken han uttrycker att han själv är för en legalisering, men att det är bäst för Piratpartiet att låta frågan vila och inte bestämma ett håll eller ett annat, för att undvika att fokus lämnar våra hjärtefrågor – integritet, kultur och kunskap.

Jag höll först med Miles, men efter att ha sett alla positiva kommentarer börjar jag att tveka. Ska Piratpartiet kanske ta an denna fråga i alla fall, både för de skäl som Mangal redan tagit upp (jag ska inte upprepa varför jag är för en legalisering, när han redan beskrev det så väl) och för en chans att vinna väljare? En chans att vinna tid hos media och tid i medborgarnas hjärnor, för att kunna smyga in de viktigare frågorna om upphovsrätt och integritet?

Är detta smutsigt tänkt? Har jag fel? Och viktigast av allt: vad tycker våra medlemmar? Är det ett sätt att vinna medlemmar och röster, eller är det Piratpartiets dödsdom?

Om vi låter kommentarerna på Mangals inlägg vara ett lämpligt urval, vinner vi en definitiv majoritet i valet 2014. Nu tror jag knappast att detta är ett lämpligt urval, men jag tycker att det tåls att tänkas på. Jag anser därför att det finns en enda vettig lösning – låt medlemmarna rösta på nästa möte, och låt medlemmarna bestämma om vi är för en legalisering, mot, eller om vi ska bestå neutrala.

Jag är otroligt nyfiken på resultatet, och jag är otroligt nyfiken på var min egna röst landar.