Piratpartiets partistyrelse 2006-2013, kön och...
Inspirerad av Staffan Betnérs arbete med siffror om Ung Pirats förbundsstyrelse, har jag sammanställt en liknande...
Curiosity draws massive penis on Mars
As reported by I Fucking Love Science on Facebook, the rover Curiosity has drawn out a huge penis in the regolith on...