Motion: Ta bort lagen om pliktexemplar

Här kommer en motion jag skickat in till Piratpartiets höstmöte 2013.

Vi har i Sverige Lagen om pliktexemplar (1993:1392) som kräver att du varje gång du skapar någonting för allmän publikation måste leverera en kopia på det till det Kungliga biblioteket och till sex av Sveriges universitetsbibliotek. Detta ska ske helt på din bekostnad och fritid. Ett vanligt missförstånd är att det bara rör böcker, men det inkluderar även radioprogram, TV-program, filmer, och elektroniska dokument (skivor, USB-stickor, hårddiskar, moln, et cetera).

Från början var syftet med detta att kunna kontrollera och censurera den information som privata aktörer spred, men nu för tiden handlar det snarare om att dokumentera vad som trycks, av rent historiska anledningar.

Det finns minst tre anledningar till att Lagen om pliktexemplar borde tas bort:

1. Ekonomi och krångel

När lagen först dök upp 1661 var den publikation som skedde utanför staten ganska begränsad, och den skyddades inte av någon grundlagsstiftad yttranderätt. Då var det rätt självklart att den som tryckte upp en text i tiotusentals exemplar också var en rik person som hade råd och möjlighet att dessutom skicka några exemplar till staten.

År 2013 har vi en helt annan situation, där dessa verk tillverkas av varenda svensk medborgare nästan varje dag. Lagen täcker nu upp en bloggpost du skriver, en affisch du trycker upp för en rockkonsert, en kattvideo du spelar in och lägger upp på YouTube, en artikel du skriver för Wikipedia, en facebookuppdatering du skriver, en webbsida du skapar. Vi har alla brutit mot den här lagen tusentals gånger, och jag bryter mot den bara genom att skriva denna motion utan att skicka in det. Vi har inte råd eller tid att varje gång vi gör detta trycka upp sju exemplar och posta dem till sju olika bibliotek.

2. Ingen följer lagen i alla fall

Det är överlag dåligt att ha lagar som ingen följer, av två anledningar. För det första underminerar det respekten för lagen (”varför ska jag bry mig om den här lagen när jag ändå inte bryr mig om den där?”). För det andra ger det möjligheten att särskilja mellan person och person – om en åklagare har agg för en individ av annan anledning kan hen fälla hen för brott mot Lagen om pliktexemplar, bara för att.

3. Staten borde inte ges möjligheten att övervaka eller censurera

Här kommer den mest piratrelaterade poängen in – medan detta i nuläget är en lag som ingen fälls för kan en regering eller en polis när som helst välja att börja använda den. En person som skriver politiska inlägg som går emot staten kan exempelvis fällas i domstol för att hen inte lämnade in tryckexemplar, vilket är ett utmärkt sätt att censurera en politisk motståndare.

Och när lagen efterföljs, då har vi helt plötsligt ett samhälle där staten har ett register över alla politiska inlägg alla landets medborgare någonsin skrivit. Vad sägs om den vackra åsiktsregistreringen?

Så vad är alternativet?

Anledningen bakom den moderna lagen, att dokumentera vad som i framtiden kommer ses som historiska dokument, är mycket fin och hedersvärd. Men låt staten ta hand om detta, inte upphovspersonerna – tillsätt istället fler att arbeta med att gå igenom de texter och andra verk som skapas i Sverige, och spara det de tror kan vara av historiskt värde.

Och se, det tycker redan Piratpartiet. Vi har bara glömt ta bort den gamla kvarlevan. Det här står i vårt bibliotekspolitiska program: ”Ett nationellt digitalt bibliotek ska skapas, som digitaliserar vårt kulturarv och tillhandahåller detta för fildelning. Det ska bland annat gälla så mycket som möjligt av de texter, musikinspelningar, filmer, TV-produktioner och andra delar av det nationella kulturarvet som finns på bland annat de stora biblioteken, riksarkivet, olika muséer och public services arkiv.”

I det här fallet gäller alltså inte ens att behöva komma med ett alternativ, vi behöver bara ta bort den hemska kvarlevan.

Jag yrkar därför:

  • att Piratpartiet ska arbeta politiskt för att ta bort Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument.

Appendix

Du kan läsa mer om pliktexemplar hos KB: http://www.kb.se/plikt/tryck/pliktexemplar/

Lagen kan läsas här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-19931392-om-pliktexempl_sfs-1993-1392/?bet=1993:1392

Bilden är CC BY-SA Phing.

My new book ”Home” available on Amazon

Amazon has now started selling my new book Home through their various websites (FranceGermanyIndiaItalySpainUKUSA). Unfortunately it is to expensive to buy it to Sweden due to the shipping costs, but for whoever lives outside of Sweden this is the best and cheapest way to get it at the moment.

Home will start selling in Sweden some time next week, and will cost 75 kr with 29 kr shipping. You can preorder it today by writing an email with your shipping address to aki@quispiam.se.

A story about obsession, hate, jealousy, love, pain, art, life, death, and the search for a never-ending, never-dying home. But most of all a story about Her.

”Home” is the 30-day memoirs of the search for closure, of the search for a home, of the end of something beautiful. A strange mix of poetry, short stories, biography and fiction.

 

Yet another ”Home” update

So it is now all finalised – the second edition of my book ”Home” is proofed to the nth degree, accepted by the printer people and basically all done for sale. I have pushed the magic button, meaning it will begin selling at Amazon (.com, .co.uk, .de, .fr, .whatever) in the next week or so. Shortly thereafter book stores and libraries can start buying it.

I have also ordered my own copies to sell within Sweden, by hand and through mail, and they will arrive at around October 10. In other words, everyone who’s pre-ordered it will get it around October 14.

Starting as soon as I get it, you will be able to order it online at www.quispiam.se.