Alternativmedicin är för mig riktigt skrämmande, av den enkla anledningen att så många ser det som respektabelt och bra. Fraser som ”det är ju bra att folk kan välja” hörs precis hela tiden.

Problemet är att det inte är så enkelt att välja sjukvård som privatperson – du behöver många år av skolning för att förstå hur kroppen och läkningen faktiskt fungerar. Gemene man som du och jag kan förstå grundläggande principer, som att det är bra att ta det lugnt om man är sjuk eftersom ansträngning förvärrar immunförsvaret, men mycket mer än så kan vi inte förstå. I mångt och mycket måste vi lita på någon som vet bättre – och kom ihåg när jag säger detta att jag är liberal! Vi skulle aldrig få för oss att låta ICA sälja mjölkpaket som innehöll vatten och påstå att det innehöll mjölk, och säga att det är upp till var och en att välja – så länge paketet är stängt går det inte att veta vilket som är vilket. Och precis så är det med alternativmedicin – 99 % fungerar helt enkelt inte.

Vide, ur vilket vi får acetylsalicylsyra, som många huvudvärkstabletter består av, exempelvis aspirin, magnecyl och treo.

Alternativmedicin är vad som antingen inte bevisats fungera, eller vad som bevisats inte fungera. Alltså det vi antingen vet inte fungerar, eller det vi inte vet om det fungerar. Det finns ingen alternativmedicin vi vet fungerar – då skulle den kallas medicin. Det har flera gånger under historien visat sig att en alternativmedicinsk kur är fungerande, och då har den helt enkelt börjat säljas av läkemedelsindustrin, inte som alternativ medicin utan som medicin. Ett lysande exempel av detta är vanlig aspirin (acetylsalicylsyra), som tas från videträd.

De allra flesta typerna av alternativmedicin har funnits mycket länge. Detta inkluderar homeopati, zonterapi, akupunktur, och mycket mer. Problemet med dessa är alltså att de funnits runtom i världen under hundratals år, och fått hundratals vetenskapliga studier gjorda, men de har ännu inte kunnat visa att de fungerar. Homeopati, som är den allra enklaste att testa eftersom det framställer ett faktiskt medel istället för att vara en större behandling med många delar, har tvärtom visats gång på gång inte fungera. Trots det anses den vara en respektabel alternativmedicin.

Även om vi fastställer att det inte fungerar, eller för den delen att vi inte vet om det fungerar, varför får inte alla välja själva och bestämma vad de ska använda för medicin?

För att det är lurendrejeri. Inom vissa områden kan vi aldrig förvänta oss att vanliga människor kan förstå hur saker fungerar. I vissa områden behöver en expert berätta hur det verkligen ligger till. Det område där detta verkligen gäller är ju faktiskt sjukvården. Många alternativmediciner behandlar mindre betydelsefulla saker, som feber och huvudvärk, men det finns betydligt allvarligare sjukdomar och psykoser som alternativ medicin påstås kunna ta hand om. Detta inkluderar men är inte begränsat till cancer, HIV, AIDS, reumatism, dödsångest, depression och mycket, mycket mer. Pr0blemet som formas är att många som inte är insatta i medicin ser detta som en alternativ väg att nå friskhet, men där man slipper betala enorma pengasummor för behandlingen och där man slipper bieffekterna av exempelvis cellgiftsbehandling. Det gör att människor som kunde ha överlevt väljer en alternativ väg, och dör eller lider enormt för detta.

Det handlar om liv, och det är allvarligt.

CC0 1.0 To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work. Terms and conditions beyond the scope of this waiver may be available at this page.

2 kommentarer på “Alternativmedicin”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *