Piratpartiets partiledare Anna Troberg bloggar i dagarna om partiets ställning om public service.

Vår ställning i frågan är väldigt minimalistisk, någonting som jag gladeligen tar skulden för då jag satt och röstade ned nästan alla potentiella ställningstaganden i frågan när partistyrelsen föreslog en proposition om det till partiets höstmöte 2012. Jag lade motyrkandet att partiet ska vilja att public service gradvis avskaffas, vilket även det röstades ned.

Piratpartiet är idag internt överens om att public service ska finansieras av en avgift ”som tas upp samtidigt som skatt men går direkt till verksamheten, utan att ta vägen genom regeringen och dess årliga budgetprocess” (läs mer). Det är en bra lösning så länge vi har public service – som det ser ut idag är alla som ens har en smartphone eller dator skyldiga att betala TV-avgift, men en stor andel gör det inte. Det finns ingen anledning att inte ha det som en obligatorisk avgift för alla.

Min ställning är att public service borde avskaffas. Min kompromiss är att reformera public service ganska radikalt.

images

Vi behöver inte auktoritär media som inte är oberoende


I korta drag tjänar public service inte längre ett syfte i en tid då mediamarknaden är så bred som den är idag – både på TV, men också i exempelvis fysiska tidningar och på internet. Troberg begränsar på sin blogg detta argument aningen simplistiskt till ”De fyller ingen funktion när nätet finns”, och bemöter det med att vi på nätet utsätts för en stor andel riktad marknadsföring, någonting som mycket väl kan ske med ideologiska frågor:

Det är inte hela världen när det handlar om ett mysigt sitta vid datorn-plagg. Det skulle vara lite mer oroväckande om det handlade om ideologiska frågor, om politik, om val. Hur fria val har vi om den tankevärld som presenteras för oss är en specialdesignad chimär just för oss?

Det stämmer mycket väl, men lösningen är allt annat än att skapa / låta existera en auktoritär kanal som vi förutsätter alltid tala sanning för oss, för vårt eget bästa. Som Troberg själv erkänner i samma artikel är det en myt att vi någonsin kommer att få helt objektiv media. SVT kommer alltid att riskera att vara lite tillböjd, någonting vi har gott om exempel på. Journalister är människor med egna åsikter, och hur mycket de än försöker att inte låta det påverka deras journalistik kommer det alltid att göra det.

Det vi borde göra för att kombatera riskerna att luras på internet, är att undervisa bättre i kritiskt tänkande, och helt enkelt utvärdera allt vi läser. Det sista vi bör göra är att peka på public service och säga att vi ska lita på dem.


1001

Public service kan fortsätta vara noggrann om det privatiseras

Det bästa argumentet Troberg framför är att public service-media överlag är mer seriösa med sin journalistik:

I de kontakter jag har med media upplever jag dock att public service lägger ner mer tid på att kolla bakgrundsfakta, intervjua fler inblandade, etc. De gör helt enkelt ett tämligen gediget arbete som jag ibland upplever att de privata aktörerna inte ger sina medarbetare möjlighet att göra även om de skulle vilja. Jag tolkar det som att det faktum att man inte är beroende av annonsintäkter skapar bättre möjligheter för fördjupning.

Jag tror dock inte att detta behöver vara ett direkt resultat av att det är just public service. Snarare har exempelvis SVT ett gott rykte som en seriös kanal som är noggranna och gör sitt jobb. Om de vore på den fria marknaden, skulle det vara det starka argumentet för att locka t
ill sig kunder som ville ha just seriös och noggrann journalistik. Det är just avsaknad av detta som gör att jag väldigt sällan läser exempelvis Expressen och Aftonbladet – de erbjuder inte den seriösa journalistik jag är ute efter, och då svarar jag med att inte köpa deras produkt.

Detta är en marknadsföringsstrategi som SVT gott skulle kunna behålla om de privatiserades, och många skulle säkert fortsätta att köpa deras produkt och därigenom ge dem råd och möjlighet att sälja den. Om det är dyrare att tillverka en seriösa produkt skulle de kunna ha ett dyrare pris, eller så skulle de kunna arbeta mer med att skaffa en större publik som alla betalar lite mindre – exakt det de gör idag genom att göra sig tillgängliga i fler medier med SVT Play. Det jag beskriver här är precis så de skulle kunna göra som en kommersiell kanal i en fri marknad – det finns ingen anledning för dem att vara statligt finansierade.

Public service är inte en samhällstjänst att likställas med sjukvård eller skola

Trobergs argument mot just det ovanstående stycke handlar om är:

Om man betraktar public service som ren underhållning, så förstår jag det här argumentet. Men, jag betraktar public service mer som en samhällstjänst, jämställd med skola och sjukvård. Det är något vi alla tjänar på att ha.

Det är ett svårt argument just för att det faller tillbaka på ren prioritering. Jag stödjer skola och sjukvård som skattefinansierade samhällstjänster för att de krävs för att kunna ge medborgare stabila liv, för att dessa ska leva och vara lyckliga och dessutom bidra till samhället. Både skola och sjukvård uppfyller dock väldigt specifika syften – skola är till för att undervisa en person tillräckligt för att hen ska kunna leva och bidra när hen växer upp, och sjukvård är till för att hålla personer vid liv och välmående, mentalt och fysiskt.

Vad är syftet med public service? Syftet med public service, som jag förstår det och som jag tror att Troberg håller med mig om, är att delge information och underhållning. Att informera om aktuella nyheter, samhällsinformation, allmänkunskap och, till en del eller en annan, ren och skär underhållning.

Det som skiljer denna samhällstjänst från sådana som sjukvård och skola är att syftet redan uppfylls till stor del av andra källor. Den samhällsutbildning du får genom att se på SVT eller lyssna på SR borde du få i skolan. Den underhållning du får (t ex Melodifestivalen eller filmer) är redan mycket tillgängligt, antingen gratis eller billigt, genom exempelvis TV, internet eller böcker. De nyheter du får genom public service kan du få genom mängder av andra kanaler. Självklart kan det vara av varierande kvalitet eller seriositet, men du får grunden.

Om vi ska fortsätta jämföra med andra samhällstjänster – allt public service ger dig kan du redan få billigt genom andra vägar, men det som du får genom sjukvård eller skola är mycket unikt för just dessa samhällstjänster. Ingen kommer att ge dig ens halvkvalitativ vård eller halvdagar i skola utan att ta saftigt betalt för det, eller utan att förvänta någonting i retur. När det gäller det public service ger oss, kan vi få just det genom andra källor som redan finns tillgängliga, utan användning av public service.

Public service har uttjänat sitt syfte. Släpp det, och låt den fria marknaden ta över.

CC0 1.0 To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work. Terms and conditions beyond the scope of this waiver may be available at this page.

19 kommentarer på “Bortom public service”

 1. Gillade detta. Tycker det uppstod en intressant diskussion på Facebook vilket gjorde att jag inte var helt säker på exakt vilken sida jag stod. Bra inlägg oavsett!

  1. Tack! Jag är glad att diskussionen börjat komma igång och att det finns flera sidor som alla vill delta i ett konstruktivt arbete Det är så politik skrivs på bästa sätt. :)

 2. ”Detta är en marknadsföringsstrategi som SVT gott skulle kunna behålla om de privatiserades”

  Nu får nu du och aktivera hjärnkontoret. Vem tror du kommer att köpa SVT, ifall det var till salu? Jag tippar att det blir Bonniers, MTG eller Schibsted. Hur bra vore det med ett SVT ägt av dessa mediamoguler??

  —-

  Jag håller med i övrigt att begreppet ”public service” skall reformeras.

  Bäst och mest mångfald i media blir det först när det finns mängder med olika ägare, till olika medier. Inte som idag, där ett fåtal ägare, som SVT/SR, Bonniers, MTG eller Schibsted, äger/kontrollerar majoriteten av våra medier.

  Hur många är det som känner till att ex-vis SBS/Bonniers och MTG idag kontrollerar all privat radio, via olika bulvaner. Tala om OLIGOPOL.

  1. Ha lite hövligare ton, så är du snäll.

   Självklart riskerar SVT att bli mindre oberoende om det ägs. Frågan är mer om det lilla oberoende som existerar idag är livsviktigt, och jag bedömer det inte som det.

   Det är för den delen fullt möjligt för vilket företag som helst att starta en kanal med marknadsföring som ett privatägt SVT. Det är så fri marknad fungerar

 3. Jag håller inte alls med dej. Det vore katastrof med ett Berlusconi-medialandskap. Det finns ingen av de kommersiella kanalerna som kommer i närheten utav SVT’s kvalite och trovärdighet. Tvärtom så borde public service ges gratis tillgång till stora evenemang såsom Olympiska spelen och fotbolls-VM. Samtidigt så borde SVT-Play vara fritt för alla att ladda hem program och/eller streama ifrån.
  När det gäller Radio så finns det INGEN, absolut INGEN kommersiell kanal som ens har en promille utav trovärdighet och service som SR har. Det är mycket, mycket viktigt att Public service finns HELT oberoende utav kommersiella krafter.
  Public service borde betalas skattevägen.

  1. Jag håller med dig om att vi kan göra en hel del reformer för att göra SVT bättre, och du nämner ett par av dem. I min mening borde Piratpartiet förespråka att så mycket som möjligt av public service material tillgängliggörs så öppet som möjligt, och att så bör göras medan public service avvecklas. Det ena är inte ett argument mot det andra.

 4. Om vi vill ha något annat än våld, sport, sex och freak shows i TV så är public service helt nödvändigt. Att mångfalden blir större vid privatisering är naivt att tro. Utan SVT/SR som motvikt till ägarkoncentrationen i privatägd media så blir Sverige ett nytt Italien.

  1. Jag håller inte alls med dig. Det finns gott om bra produktioner som inte är statsfinansierade.

 5. Borde inte dem argument som finns för public services avskaffande (om jag nu uppfattade din text rätt) lika gärna göras för privatiserandet av sjukvård och skola?

  1. Hej!

   Nej, jag går in på det i slutet på artikeln:

   ”Om vi ska fortsätta jämföra med andra samhällstjänster – allt public service ger dig kan du redan få billigt genom andra vägar, men det som du får genom sjukvård eller skola är mycket unikt för just dessa samhällstjänster. Ingen kommer att ge dig ens halvkvalitativ vård eller halvdagar i skola utan att ta saftigt betalt för det, eller utan att förvänta någonting i retur. När det gäller det public service ger oss, kan vi få just det genom andra källor som redan finns tillgängliga, utan användning av public service.”

   1. Så vid vård skulle man inte få något kvalitativ sjukvistelse/ en bra utbildning utan att betala mycket pengar.

    Typ ett sorts nyttotänk, där du finner att public service inte nödvädigtvis passar in med skola och vård? För jag kan tro att flera har åsikten att om både skola och vård skulle privatiseras. Skulle priserna kunna sjunka och vården/utlärningen bli bättre.
    Eller är det mer uppkommet ur maktfördelningen mellan en person i behov av vård och en med innehav av vårdmateriel/lärmateriel?

    (Ursäkta om man förstått fel. Finner det svårt att förstå folk i allmänhet och försöker sätta ditt argument inom ett perspektiv)

    1. Det är mycket möjligt att vård eller utlärning skulle bli bättre om det privatiserades, men det skulle också behöva kosta pengar av naturliga skäl.

     1. Och den kostnaden finner du skulle vara bäst om alla betala tillsammans? (jag tycker det)

 6. @Jimhead ”Och den kostnaden finner du skulle vara bäst om alla betala tillsammans? (jag tycker det)”

  Ja.

 7. "Ingen kommer att ge dig ens halvkvalitativ vård eller halvdagar I skola utan att ta saftigt betalt för det, eller utan att förvänta någonting I retur." Det finns ju personer som är volontärer inom sjukvård och utbildning. Dock måste man ju ha något annat sätt att försörja sig om man hjälper personer gratis. I varje fall lärare har inte speciellt saftigt betalt. Det finns mindre välbetald sjukvårdspersonal också.

  1. Ursäkta sent svar, missade kommentaren.

   Jadå, dock har inte de flesta möjlighet att jobba heldagar ideellt, och det finns runtkostnader att täcka (lokal, maskiner, et cet).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *