Back on the net

anton.nordenfur.se was down Monday through Thursday but is finally up again. Apparantly it was a misunderstanding between my hosting brother and the web hosting service, but everything is now back on track again. It got me scared though, especially considering I had forgotten to backup my blog for quite some time.

Google och jag

Det är alltid kul att se hur högt bloggen ligger i googlesökningar. Nej, jag sitter inte och googlar själv, men de vanligaste sökningarna som tar folk hit kommer fram genom FireStats. Sökningen ”instuderingsfrågor stormakten” ger plats två till mina instuderingsfrågor från att jag läste historia på gymnasiet, en tre år Läs mer