Vad har internet gjort för dig?

Jag föddes 21 mars 1992 – med andra ord påbörjades mitt skapande samma månad som Tim Berners-Lee postade det första meddelandet på webben i augusti 1991. Jag har växt upp med internet. Jag hade möjligheten att växa upp under en tid när en uppkopplad dator utvecklades från att vara en häftig grej som bara ett fåtal familjer i området hade, till att vara någonting som alla har och använder. Internet har sakta men säkert tagit över mig. På ett fantastiskt sätt.

Internet har fått mig att hålla kontakten med gamla vänner billigare och mer effektivt. Innan internet blev lika vardagligt sms:ade jag hela tiden, en extrem kostnad. Nu har det långsamt ersatts av chatt, antingen genom datorn eller telefonen. Jag sms:ar aldrig med de vänner som använder Google – vi använder ett gratis Google Talk på telefonen. Samtidigt kan jag hålla kontakter genom Facebook, Google+ och Skype på ett sätt som aldrig skulle ha fungerat förut. Jag kunde ha ett gratis videosamtal i två timmar häromnatten med en gammal vän som bor i Norge.

Internet har fått mig att sluta slösa pengar på serietidningar. Jag älskar serier, och jag brukade köpa rätt enorma mängder av dem. Inte mer. Genom internet kan jag följa fantastiska serier som släpps online och överlever på reklam och merchandise, serier som xkcd, SMBC och Wumo. Jag kan följa dem och bara betala när jag kan och när jag vill, och läsa dem när jag vill, hur jag vill, utan att de tar plats.

Internet har fått mig att hjälpa indiekulturen. Genom system som Flattr och Kickstarter kan jag stödja allt från bloggare till musiker och filmskapare med allt från några kronor till flera hundra, helt enkelt för att jag vill se dem fortsätta göra vad de gör. Jag, tillsammans med resten av världen, kan hjälpa musiker, filmskapare, författare och speldesigners att genomföra projekt de aldrig skulle ha kunnat klara av med ett bolag, projekt som ofta är av smal karaktär men som kan hitta sin publik genom internet.

Internet har fått mig att sluta konsumera traditionella media. När jag använt internet allt mer har jag också allt mer upptäckt hur dålig mycket traditionell media är. Du kan aldrig få en fullständig och objektiv syn på världshändelser av att läsa en enda tidning eller en enda TV-kanalen, oavsett om det är Aftonbladet, New York Times, TV4 eller Fox. Genom internet kan jag följa hundratals kanaler, både enorma företag och mindre, ideella grupper. En hel del är ideologiska, men det fungerar om man använder sund skepticism som man ska göra i alla fall. Jag läser idag aldrig tidningar, och jag ser aldrig på TV. Allt sker på internet.

Internet har gjort mig till en aktivist. Jag brukade vara fullständigt ointresserad av politik. Nu brinner jag för det. Internet har hjälpt mig att upptäcka vad som är fel med världen, och har pekat på vad som går att göra. Jag kan donera vaccin till Afrika. Jag kan stå på rätt sida i kriget mot censur. Jag kan gråta för de döda, jag kan slåss för att vi aldrig ska få se det igen, och jag kan stödja de som kämpar för fred i en brinnande värld.

Jag älskar dig, internet. Jag älskar er som utgör internet. Jag älskar den värld vi siktar mot, den värld vi kommer att nå.

Vad har internet gjort för dig?

p4

Some people are just perfect for their job. Such as Sainsbury’s customer manager Chris King.

Click for bigger picture.

This scan-in of a letter sent from 3-year-old Lily Robinson to the Sainsbury’s support, and their response, is circulating the web. I found it on the Facebook page of Parker Lim, but I haven’t found who was first to upload it.

p1

Jag upptäckte mig själv med att svara på en undersökning om sociala medier, och gav följande svar när jag bads beskriva sociala medier:

Internettjänster designade för att användas till vardaglig social kommunikation mellan flera människor, inte i ett speciellt syfte utan i allmänhet. Eftersom ett forum (oftast) finns till för ett syfte (exempelvis diskutera Doctor Who) är inte den sociala aspekten prio ett (ämnet är prio ett), och därför skulle jag inte klassa forum som sociala medier. Detsamma gäller med Wikipedia, där huvudpoängen inte är sociala relationer, utan att diskutera och förbättra wikiartiklar. Jag skulle också klassa sociala medier som per definition öppna (i alla fall till viss del). De kan ses som spindelnät av många personer, och därför faller inte bloggar eller chattprogram in i definitionen – bloggar är centrerade kring en eller flera personer, och övriga är endast besökare av mindre vikt; chattprogram är (oftast) en kommunikation mellan två, inte fler, personer.

p0

My first go at telescope photography.

Almost every night I am shocked that there’s a huge rock floating in the sky, clearly visible with the naked eye yet thousands of kilometers away. The Moon continue to capture my interest, on most nights more so than the most fantastical clusters, stars and nebulae. There is a reptilian part of my brain – in all of our brains – that still refuse to grasp the existence of the world out there, the beautiful, magnificent, ever expanding cosmos surrounding us, marking out our insignificance, turning us into a speck in the sea of darkness.

But the Moon is there. It is inescapable. It has always been there, as long as there have been humans, and it will probably remain until the last human either dies on Earth, or leaves Earth to be swallowed by the Sun. The Moon is there. And we have been there.

And I keep feeling that the giant ball in the sky is worth some extra thought in these clouded nights.