p2
Follow up. Zudde (-2008) Moonlighten (2008-2009) Kinslayer / Edenbeast / Watcher (2009-) Elysium (2011-)
p1
Jag upptäckte mig själv med att svara på en undersökning om sociala medier, och gav följande svar när jag bads...
p0
Almost every night I am shocked that there’s a huge rock floating in the sky, clearly visible with the naked eye...