Idag skriver jag i Corren om hur Linköping kan bli en bättre stad för cyklister.

Linköping stoltserar gärna med att vara ”cykelstaden”, och visst är staden en av Sveriges bättre för en cyklist. Det finns dock fortfarande många problem som behöver lösas för att vi ska kunna känna oss bekväma med det smeknamnet. Senast 18/5 klagades det i Corren på det oacceptabla skicket vägarna är i. Vi behöver en stor omasfaltering i kommunen, och med det borde vi även se över de områden där det i dag är svårt att ta sig fram på cykeln.

Vi i Piratpartiet Linköping har en vision för kommunen som en där cykeln tas i första hand. Vi vill att cykeltrafiken ska öka från dagens 30 procent till minst hälften av den totala trafiken.

Vi vill se en innerstad helt fri från biltrafik – en miljö med enbart cyklar, fotgängare och bussar blir säkrare, trevligare, mindre dånig och med renare luft. De utrymmen som i dag slösas på enorma bilgarage kan till exempel göras om till gröna parker, som lugna oaser mitt i innerstaden.

Alla cykelvägar måste ses över, speciellt eftersom många planerades under en tid då medelsnittscykelns hastighet var mycket lägre än den är i dag.

Många vägar är osäkra vilket dels leder till olyckor, dels att färre vågar ta cykeln.

Cykelvägar måste byggas i de delar av staden där det i dag är svårt eller omöjligt att ta sig fram på cykeln. Linköping ska bli en stad där man klarar sig med cykel, och rentav ser det som något att föredra framför bil.

Piratpartiet kommer att ställa upp till kommunfullmäktigevalet 2014, och cykelmiljö är en av de frågor vi kommer att arbeta för när vi är valda.

Anton Nordenfur, ordförande Piratpartiet Linköping

Bild av Kristofer Gustafsson (CC BY-NC-SA).

CC0 1.0 To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work. Terms and conditions beyond the scope of this waiver may be available at this page.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *