Följande debattartikel publicerades aldrig, så jag postar den här istället.

Sedan det i fredags kom fram att Sveriges Radios program Ring P1 systematiskt åsiktsregistrerat de som ringt in, har media slagit kalabalik, och många uttrycker både ilska och förvåning över hur detta fått äga rum.

Jag är inte alls förvånad. Detta stämmer väldigt fint överens med de senaste årens förändrade syn på människors privatliv. De senaste åren har vi sett integritetskränkande lagar som FRA-lagen, som gör att Försvarets radioanstalt samlar in och analyserar bland annat alla e-mail du skickar. Tidigare i år såg vi Datalagringsdirektivet, som gör att din telefon ständigt spåras, utan att du har misstänkts för ett brott i förväg. Dessa lagar genomför redan statlig åsiktsregistrering, till tusentals gånger större utsträckning än Sveriges Radio.

I ett samhälle där staten tillåts spåra och åsiktsregistrera sina medborgare, blir det allt svårare att kritisera ett privat företag som gör detsamma. Det stora problem med åsiktsregistrering av Ring P1:s typ är tvefaldig: för det första är det integritetskränkande att hamna i register efter sin politiska åsikt eller religiösa tillhörighet, och för det andra löper registret risk att hamna i fel händer.

Exakt dessa problem finns även med den statliga åsiktsregistreringen, men på en betydligt större skala. Om denna typ av register läcker och hamnar i fel händer, innehar dessa händer information om alla svenska medborgares politiska åsikt, sexuella läggning, religiösa tillhörighet, och många andra känsliga uppgifter. Medan vår nuvarande regering kanske inte skulle missbruka denna information, så finns det gott om organisationer och personer som skulle göra det om de fick tag på den.

Skillnaden mellan dessa lagar och skandalen runt Ring P1, är att det plötsligt ligger rakt framför oss. Det finns konkreta uppgifter insamlade av Sveriges Radio, allt är svart på vitt och det går inte att förneka. Exakt samma typ av uppgifter samlas varje minut in av FRA, men det görs i det tysta, och utan en konkret upplistning. Det är precis samma åsiktsregistrering, men inte lika lättupptäckt och inte lika svart på vitt.

Vi har ofta väldigt svårt att acceptera någontings seriositet förrän det slängs i vårt ansikte. Ett samhälle med hög brottslighet verkar plötsligt mycket farligare när du själv väl blivit rånad utanför ditt hem. Ett samhälle där konstant åsiktsregistrering accepteras verkar plötsligt mycket verkligare när du själv inser att din politiska tillhörighet registrerats av ett radioprogram.

I ett samhälle där staten tillåts spåra och åsiktsregistrera sina medborgare, blir det allt svårare att kritisera ett privat företag som gör detsamma. Det vi ser idag är en kultur som förändras framför våra ögon, en kultur där åsiktsregistrering och massövervakning av oskyldiga medborgare är okej. Skulden kan läggas på många olika enheter som alla gjort sitt, men den främsta skulden för implementeringen av övervakningslagarna ligger på svenska riksdagen.

Som det, något parafraserat, stod i Bibeln: låt den utan synd kasta den första stenen på Ring P1. Vilka är utan synd i ett demokratiskt övervakningssamhälle? Inte de folkvalda som införde lagarna. Inte de medborgare som fortsatte att rösta in partierna efter att de gjorde detta, och lät dem fortsätta.

De utan synd är de som stod ute i kylan och protesterade. De män och kvinnor som stod i riksdagen och slogs för att bevara det fria samhället. De som vägrade att rösta på partierna igen efter vad de hade gjort.

Det är vi som kastar den första stenen.

CC0 1.0 To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work. Terms and conditions beyond the scope of this waiver may be available at this page.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *