”Fildelning är stöld”?

Det påstås ofta att fildelning är stöld, någonting som helt enkelt inte stämmer. Även om du anser att fildelning är omoraliskt och bör vara olagligt, så måste du acceptera att det är ett helt annat brott än stöld.

Vid stöld byter ett objekt ägare, vilket orsakar direkt förlust för den originalägaren. Vid delandet av en fil utan betalning till skaparen så byter inte objektet ägare, utan själva objektet replikeras. Originalobjektet påverkas inte.

Visst kan det argumenteras för att det orsakar ekonomisk skada i alla fall, men det gör det i så fall på ett helt annat sätt än stöld. Fildelning och stöld är två helt skiljda diskussioner, oavsett om du tycker att båda är fel.

Det här kan kännas uppenbart, men det finns många som ser frasen ”fildelning är stöld” som ett riktigt argument mot fildelning. Det är också just den attityden som används när många försöker beräkna hur mycket skadestånd de ska betalas för ett fildelningsbrott – fildelningen likställs med en fysisk stöld av en skiva.

”Men det är som stöld” är ett vanligt svar på ovanstående text. ”Självklart tror jag inte på allvar att det är stöld.” Problemet här är att orden vi använder gör en enormt stor skillnad, och om vi vet att någonting inte stämmer bör vi låta bli att påstå det. Kritisera gärna fildelning, och argumentera gärna för att det ska vara olagligt, men var inte oärlig på vägen.

Related posts: