På senaste tiden har WikiLeaks varit på allas läppar, och det är inte utan anledning. WikiLeaks är en nyhetssida på Internet, som släpper hemliga dokument av olika slag, och som avslöjat sanningarna om bland annat USA:s pågående krig i Mellanöstern, USA:s roll i spionage i Sverige, med mera. WikiLeaks är helt enkelt en modern tappning på granskande journalistik, liksom den som avslöjade sanningen om Vietnamkriget och Watergate.

Och liksom all granskande journalistik avskys WikiLeaks genast av de som blir avslöjade. Det är att förvänta sig. Det skrämmande är till vilka längder de får gå innan ramaskri utbryter – WikiLeaks blir genast kallad en terrororganisation, och framstående amerikanska politiker uttrycker i nationell TV att Obama borde se till att sätta ett pris på ledarens huvud.  På ett universitet i Columbia rekommenderas studenterna att inte diskutera WikiLeaks om de vill ha ett jobb efter examen. I USA förbjuds myndighetsanställda att vara inne på WikiLeaks hemsida. Efter att de blivit ombedda av högstående politiker väljer både PayPal, VISA och Mastercard att spärra WikiLeaks konton, med argumentet att ”de är olagliga” – detta trots att de inte är fällda eller för den delen anklagade för ett brott.

Vi lever i en värld där en regering kan kräva att en nyhetssida helt skärs av, utan ens en brottsmisstanke. Detta är den värld som Piratpartiet sedan grundandet 2006 försökt stoppa, och det är också därför vi sponsrat WikiLeaks med servrar så att sidan aldrig ska kunna tas ned. Som följd har även våra servrar anfallits.

Vi står bakom WikiLeaks eftersom vi vill ha en värld med den pressfrihet som skapat dagens civilisation, och vi anser att denna grundläggande pressfrihet går före en politikers egocentrism. Vissa politiker kommer alltid att vara korrupta, men så länge den fria pressen består kommer dessa alltid att kunna avslöjas. Samma rättigheter ska finnas både på Internet och i verkligheten, och därför är det viktigt att WikiLeaks som vilken nyhetstjänst som helst aldrig kan stängas ned på grund av att de anses ha fel åsikter.

På nätet har det här börjat kallas Det första infokriget. Det är ett krig utan dödsoffer och utan stridsvagnar eller bomber, men det är ett krig. Piratpartiet står på frihetens sida. Vilken sida står du på?

Anton Nordenfur (pp)

CC0 1.0 To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work. Terms and conditions beyond the scope of this waiver may be available at this page.

2 kommentarer på “Första infokriget har börjat”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *