Henrik Alexandersson (Hax) postade häromdagen ett förslag till hur Piratpartiet ska dra nytta av ”fria kandidater från ’höger’ och ’vänster'” på valsedeln till nästa års EU-val. Förslaget har bland annat stöttats av Christian Engström på hans blogg. Tyvärr är Hax lite sent ute i den här diskussionen, och eventuellt motsägs hans förslag av vad medlemsmötet redan beslutat om hur kandidater ska tas fram:

”För alla platser är det viktigt att förvissa sig om att kandidaterna delar partiets grundläggande värderingar, visat ett engagemang för partiets frågor till exempel genom att skriva eller framträda i traditionella media, har förmåga att företräda partiet på ett sätt som väcker respekt och att de har en långsiktighet i sitt engagemang, så att de kan förväntas vara beredda att arbeta aktivt för partiet under de kommande fem åren, oavsett om de blir invalda i parlamentet eller ej.”

Frågan är hur fria Hax menar att kandidaterna ska kunna vara. Piratpartiet tar ju inte ställning i grundläggande höger-vänster-politik, men vi har faktiskt tagit ställning i en del enskilda frågor som kan tolkas som höger eller vänster. Jag ser inga stora problem med en kandidat som motsätter sig vissa enskilda ställningstaganden (jag kommer antagligen kandidera och jag motsätter mig vår politik om public service, till exempel).

Problemet kommer när en kandidat är emot en väldigt central del av våra värderingar. Vi kan enligt medlemsbeslutet ovan, och enligt mitt och många andras samvete, inte ta in kandidater som exempelvis är mot all invandring, även om dessa håller med oss om vår grundläggande EU-politik. Vi kan inte ha kandidater som är emot demokrati som styrningssätt, eller mot homosexuellas rättigheter.

Det går säkert att hitta fria kandidater som stödjer vårt principprogram helhjärtat. Men i diskussionen måste vi betona att det faktiskt är väldigt viktigt.

Uppdatering

Troed påpekade att citatet ovan handlar om valberedningens förslag. Självklart kan medlemmarna rösta in vem de vill på vallistan, det gäller bara att komma med ett alternativ till valberedningens förslag. Jag tycker dock att det finns en mycket god poäng i att följa direktiven till valberedningen överlag i kandidatprocessen, eftersom de faktiskt har ett väldigt gott syfte – medan vi kan ha kandidater som inte håller med oss om varje ställningstagande (det förekommer i alla partier), kan vi inte ha en kandidat som inte håller med om de mest grundläggande principerna. Det vore ett sätt att svika medlemmarna som röstade igenom principerna, och det vore ett sätt att se korkade ut i media. Självklart kan dessa kandidater röstas in, men de borde inte.

CC0 1.0 To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work. Terms and conditions beyond the scope of this waiver may be available at this page.

3 kommentarer på “Hax är sent ute om fria kandidater”

 1. Nils Lundgren på ankarplats, alltså som nummer 20 vore något att fundera på. Det skulle kunna vara både bra och dåligt. Bra för att namnet och Junilistan är känt för den äldre väljarkåren, men dåligt då PP kan få tidigare uttalanden och göranden på köpet.

 2. Vårmötet 2013 tog följande ställningstagande:

  Av kandidater för Piratpartiet i de allmänna valen förväntar sig partiet att man:
  – helhjärtat stödjer partiets principprogram
  – har kunskap om och accepterar partiets sakpolitiska ställningstaganden
  – aktivt arbetar i valrörelsen, både i det val där man själv
  kandiderar och i andra val; såväl i det förberedande arbetet med
  planering och framtagande av material, som i själva kampanjarbetet.
  – efter inval efter bästa förmåga sköter sitt ämbete med öppenhet och transparens.
  – känner till de regler som finns i stadgar och stadgebilagor kring
  den partigrupp (eller motsvarande) man kan komma att tillhöra, och att
  man accepterar att arbeta efter dessa.
  – förstår att de regler man förväntas följa och de åsikter i
  principprogram och sakbeslut man förväntas verka för är de som för
  tillfället är antagna av partiets beslutande organ, inte de som gällde
  då man beslöt sig för att kandidera.

Lämna ett svar till Henrik Brändén Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *