Kristina 1626 – 1689 (1644 – 1654)

1. Hur styrdes Sverige under Kristinas tid som omyndig?

Liksom Gustav II Adolf hade Kristina en förmyndarregering, som i hennes fall styrdes av Axel Oxenstierna. När hon sedan besteg tronen blev han hennes assistent och rådgivare.

2. Vad gjorde Kristina för det svenska folket?

Kristina var aldrig särskilt intresserad av sin position och hon brydde sig inte mycket om politik. Det tydligaste hon gjorde under sin regeringstid var att ge tillbaka stora godsområden till adeln för att komma på god fot med dem. Detta resulterade i att adeln på mitten av 1600-talet hade ungefär 60 % av all Sveriges mark.

3. Vad var Kristinas stora intresse?

Kristinas allra största intresse var vetenskap. Under sin regeringstid bjöd hon ofta in många av den tidens största tänkare i alla vetenskapliga områden, för att diskutera och lära sig mer.

4. Varför abdikerade Kristina? Vad ledde det till?

1654 hade Kristina tröttnat helt på att vara drottning av Sverige, något hon aldrig varit speciellt intresserad av, och till följd av detta abdikerade hon. Två år senare konverterade hon till Katolicismen och vallfärdade till Rom för att träffa Påven. Detta blev en enorm vinst för Katolicismen på grund av Sveriges nyliga konvertering till protestantismen. Kristinas liv slutade dock i misär. Resten av livet reste hon runt och betedde sig fortfarande som en drottning – det var ju vad hon var van vid sedan födseln. Till en början var hon mer än välkommen var än hon gick, men sen började folk tröttna på hennes snyltande, och slängde ut henne. Hon dog fattig och impopulär.

Karl X Gustav 1622 – 1660 (1654 – 1660)

1. Med Karl X Gustav börjar en ny tid, vad kallades den?

Karolinertiden.

2. Hur försökte Karl X Gustav förbättra Sveriges ekonomi?

Karl X Gustav drog åter in gods från adeln för att ge till bönderna. Detta skulle ge bönderna större möjlighet att betala skatter, samt öka befolkningen för att genom det få in mer skatt ändå.

3. Vad ledde freden i Roskilde till?

Sverige tog över Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Trondheim och Bornholm.

4. Vad var unikt med Sveriges vinst mot Danmark?

Danmark anföll Sverige tillsammans med Ryssland och Österrike, och Sverige var försvarslöst då dess armé var i Europa. I stället för att gå runt hela Skandinavien för att nå fäderneslandet (att ta båt skulle vara riskabelt pga Danskarna), bestämde sig Karl X Gustav för att istället marschera över isen som täckte Stora och Lilla Bält och anfalla Danmark bakifrån. Detta ledde också till att de kunde anfalla direkt i Köpenhamn och skada landet ifrån.

Karl XI 1655 – 1697 (1672 – 1696)

1. Vad gjorde Karls förmyndarregering för Sverige?

Förmyndarregeringen brydde sig inte mycket om landet utan fattade de flesta beslut efter vad som gynnade dem själva. Bland annat drog de in gods till deras fördel igen, och nu ägdes cirka 75 – 80 % av Sveriges mark av adeln. De lade inte mycket pengar på militär, och när Sverige 1674 råkade i krig med Holland, Brandenburg och Danmark stod landet försvarslöst. Det var först då Karl XI inbröt och tog hand om kriget själv. Han vann inget land, men han förlorade ingenting, vilket förvånade Sverige som tidigare sett en kung som tycktes vara neutral och inkompetent.

2. Vem ledde förmyndarregeringen?

Magnus Gabriel de la Gardie.

3. Vad var det Karolinska enväldet?

Det Karolinska enväldet startades av Karl XI och avslutades i och med Karl XII:s död. Eran innebar absolut, diktatorisk monarki då konungen hade den högsta makten i riken i alla åseenden.

4. Vad var reduktionen och förmyndarräfsten?

Efter att Karl XI försvarat Sverige från anfallet lät han bestraffa förmyndarregeringen för hur de styrt riket. Han drog åter in adelns land till Kronan, och tvingade på dem en anuell återbetalningsskatt.

5. Vad var indelningsverket?

Indelningsverket var början på vad som idag är värnsplikten. Karl XI insåg att armén är starkare om den har ett mindre antal välutbildade soldater, än ett större antal som knappt kunde något om strid. Han lät därför varje by ha en soldat som en gång i månaden åkte för träning tillsammans med andra i hans region. Som lön fick soldaten gratis gris, säd och torp i sin by.

6. Vad gjorde dessa tre ting för Sverige?

Kronan fick tack vare reduktionen och förmyndarräfsten in allt mer pengar, och fick en allt starkare armé.

Karl XII 1682 – 1718 (1697 – 1718)

1. Vad var de stora Nordiska krigen?

En period som varade 1700 – 1721, då Sverige ständigt låg i krig.

2. Hur kom det sig att det inte gick så bra för Karl XII i början?

När han ärvde tronen var han ung (femton år) och oerfaren om att driva ett land framåt.

3. Vad var det stora misstaget som Karl XII gjorde i Ryssland?

Efter att ha segrat mot Ryssarna glömde Karl XII att skriva på fredsavtal, och de kunde därför anfalla Sverige när Svenskarna inte var förberedda.

4. Vad var det som orsakade förlusten vid Poltava för Svenskarna?

Svenskarna drabbades hårt av kölden, och utöver den dog många av svält och sjukdomar då Ryssarna brände sina byar och Svenskarna i vintern fann det svårt att hitta någon annan matkälla.

5. Vad avslutade den Svenska stormaktstiden?

Karl XII:s död.

CC0 1.0 To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work. Terms and conditions beyond the scope of this waiver may be available at this page.

En tanke på “Instuderingsfrågor om Sverige under Stormaktstiden 1648 – 1721”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *