Upplysning (sida 135 – 157 i Alla Tiders Historia A)

1. Vilka idéer präglade upplysningstiden?
Att vetenskapen är otroligt viktig, och att det är en människas erfarenhet som spelar något roll och inte någonting medfött. Man menade att människans framtida möjligheter var oändliga. Tidigare hade man ansett att människans höjdpunkt var under antiken.

2. Vilka var Descartes filosofiska idéer?
Han i princip grundade modern filosofi och vetenskap, genom att skapa vad han kallade rötter till vetenskapens träd. Han kom bland annat fram till hur man kritiskt analyserar data, och betraktar allt man är osäker på som falskt. Han försökte bevisa Guds existens, och anser att han lyckades med sin fras ”cogito ergo sum” (jag tänker, därmed är jag).

3. Vad menas med Tabula Rasa?
Tabula Rasa (blank tavla) innebär att alla människors föds tomma, och allt som avgör någons personlighet är dess omgivning under uppväxten. Mer eller mindre innebär tabula rasa att erfarenhet är allt som räknas i ens beteende.

4. Vem kom med den idén?
Tabula rasa brukar tillskrivas engelsmannen John Locke.

5. Vad menas med deism / ateism?
Deister tror att en gud skapat världen, och sedan lämnat den för att låta den klara sig själv. Ateism går ut på att det inte finns och aldrig har funnits en gud.

6. Vilka var de flesta filosofers inställning till kyrkan?
De flesta filosofer var (och är) emot kyrkan eftersom tron är väldigt ovetenskaplig och inte har några egentliga belägg.

7. Vad är empirism?
Empirismen menar att sann kunskap uppnås av användandet av sinnen och inte ren rationalism (att tro på vad som verkar stämma, i många fall av ren tro och inga vetenskapliga belägg).

8. Förklara tankarna om maktfördelningen som Montesquieu hade?
Han ansåg att ett rike styrs bäst om dess makt är fördelad på olika platser, och inte på en person eller en massa.

9. Vem var John Lilburne och vad bestod hans idéer av?
John Lilburne var en Engelsk handlare som blev arresterad efter att ha importerat ej licenserad litteratur till England. Vid sin rättegång bad han om att få fram vad de hävdade att han gjort på Engelska och inte Latin som då var språket för de flesta juridiska papper. När han vägrades detta slängdes han i fängelset, varpå han på sin nästa rättegång åter igen bad om dessa. Gång på gång vägrades han detta och blev misshandlad och slängd i fängelset. Hans begäran fick dock allt fler anhängare, som började kalla honom för ”Freeborn John”. Det var detta som var början på vad som senare blev Amerikanarnas Fifth Amendment.

10. Vad var natursvärmeri?
Viljan att lämna den nya kulturen bakom sig och återgå till naturen.

11. Vad gjorde Voltaire som var viktigt?
Han ställde sig kritiskt mot kristendomen i en blandning mellan deism och ateism. Han trodde på en övre makt som skapat jorden, men inte på att den påverkar oss fortfarande och inte heller att människan någonsin skulle kunna förstå denna ”gud”. Han tror dock att alla evangelier och nutida tro är totalt påhitt och självmotsägande.

12. Vad var meningen med encyklopedierna?
Encyklopediernas mening var att sprida upplysningens idéer.

13. Vad betyder det kategoriska imperativet?
”Agera endast så som du vill att det ska vara en universell lag”.

14. Vem kom med den idén?
Immanuel Kant.

15. Vart låg upplysningens centrum?
Storbrittanien och Frankrike.

16. Sverige hade en viktig naturvetare inom upplysningen, vem?
Carl von Linné.

17. Vad gjorde han?
Han arbetade med att namnge alla växter.

18. Vad kan man säga att upplysningsfilosofernas idéer utmynnade i?
Romantiken.

CC0 1.0 To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work. Terms and conditions beyond the scope of this waiver may be available at this page.

3 kommentarer på “Instuderingsfrågor: Upplysningen”

  1. Skit bra att du la upp det på Internet för folk som behöver hjälp. Synd att de frågorna du hade är inte samma som mina :(

Lämna ett svar till pliss Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *