Avsky mig inte nu genast. Lyssna på vad jag har att säga.

Hatet mot kärnkraft växte enormt efter olyckan vid Tjernobyl. Det växte igen nu alldeles nyligen vid olyckan vid Fukushima. Men vad är det som gör kärnkraft otolerabelt?

Kärnkraft innebär alldeles för många dödsfall och skador?

Nej. Kärnkraft innebär ytterst få dödsfall och skador. Hittills tros två personer ha dött av kärnkraftsolyckan i Fukushima, två personer som försvunnit efter en explosion. Samtidigt har minst 10 000 dött på grund av andra aspekter av tsunamin och jordbävningen – fallande objekt, drunkning och så vidare. Jag har googlat runt för att försöka hitta bra siffror på hur många som årligen dör av kärnkraft jämfört med andra energiformer, men jag har haft svårt att hitta vettiga siffror. Siffrorna varierar enormt från land till land, och beroende på vem som säger vad är det svårt att avgöra vad som är sant och vad som är propaganda. Ingen människa verkar ha dött av kärnavfall – säkerheten kring detta är helt enkelt enorm. Däremot har människor både skadats allvarligt och dött av forskningen kring det och de olyckor som skett, men ingen har dött av forskningen på många, många år sedan vi insett allvaret i säkerheten kring kärnforskning. Samtidigt sker olyckor, ja, och det går inte att förneka. Men let’s face the facts.

Fukushima slogs av en tsunami och en jordbävning. Samtidigt.

Är detta korrekta omständigheter? Knappast. Samtidigt argumenterar vissa att de självklart skulle ha tänkt på det. Det gjorde de. Fukushimas arkitektur är helt enastående, helt förbluffande fantastisk. Att kraftverket inte är jämnat med marken är ett mirakel. Vem hade väntat sig en sådan katastrof som denna? Dessa typer av katastrofer kommer alltid att kunna hända, det förnekar ingen – frågan är snarare vad oddsen är att någon dör av en sådan katastrof jämfört med att de dör av exempelvis vindkraft eller, än värre, fossilbränsle. Det är lätt att avsky kärnkraft, men tänk efter innan du gör någonting förhastat. Kärnkraft kan låta oerhört läskigt och farligt, men vad är alternativet?

Sveriges elproduktion 1970 - 2009. Källa: Energimyndigheten. Klicka för förstorad bild.

Vi kan inte avskaffa kärnkraft bara sådär

Självklart är det inte bra att ha en elproduktion som kan innebära en världsomfattande katastrof hur som helst. Det tycker inte jag heller. Men vad är alternativet?

Enligt data från Energimyndigheten (pdf) motsvarar kärnkraften ungefär hälften av Sveriges elproduktion. Andra hälften är vattenkraft (i grafiken t. h. går vattenkraft och vindkraft ihop 1996, men ni ser också att vindkraften är en minimal del av detta).

Den enda chansen att radera ut all kärnkraft den närmsta tiden är att ersätta den med vattenkraft eller fossila bränslen. Vindkraft och solkraft är bägge otroligt praktiska, eviga energikällor, men våra system för detta år 2010 är helt klart primitiva. Det skulle krävas enorma mängder av det ena eller det andra för att väga upp den minsta ytterligare procenten, vilket skulle innebära fruktansvärda kostnader. Vissa resonerar nu att vi behöver betala ett pris för säkerheten och för att rädda världen från förstörelse, men svaret är inte en ekonomisk kollaps. Priset är inte så högt att vi kan betala den bara vi offrar lite. Priset är så högt att vi omöjligen kan betala det. Någonsin. Det vi måste göra är att fortsätta forska i alternativa energikällor som vind- och solkraft, och hoppas nå ett genombrott. Utveckling går framåt, om än för långsamt, men vi får inte ta dessa källor som för positiva och slänga ut dem innan vi kan få dem bättre. Så alternativen som kvarstår är fossila bränslen och vattenkraft.

Fossila bränslen vill vi till varje pris undvika för att a) motverka den globala uppvärmningen, och b) slippa bli beroende av andra länder. Så vattenkraft?

Vattenkraft är bra. Till en viss del. Men vattenkraft innebär också en enorm miljöförstöring när produktionen går hand i hand med förstörandet av naturliga dammar och habitat hos tusentals arter av fiskar, insekter och landdjur. Att dubbla Sveriges tillverkning av vattenkraft så plötsligt skulle innebära en förödande effekt på Sveriges miljö, och det skulle innebära fruktansvärda kostnader jämförbara med de av vind- eller solkraft. Det finns en möjlighet att låta vattenkraften ta över 100 % i framtiden, om vi når högre grad av effektivitet, men idag är det helt enkelt inte möjligt.

Sammanfattning

Det finns enorma risker med kärnkraft, och i slutändan är det inte bra att vara beroende av det, inte om vi har ett val. Men idag har vi inget val. Vi kan välja fyra vägar att gå:

  1. Välja vindkraft eller solkraft och falla in i en ny ekonomisk depression som kastar tillbaka Sverige till Stenåldern.
  2. Välja vattenkraft och stå ansvariga för förstörandet av tusentals naturliga dammar och floder, samt utrotandet av många djurarter.
  3. Välja fossila bränslen och stå ansvariga för Jordens förintelse.
  4. Välja kärnkraft och riskera ett par döda i en olycka var trettionde år, alternativt satsa mer pengar på utvecklandet och sluta få olyckor alls.

Jag tror jag väljer kärnkraft. Fast jag är inte helt säker.

CC0 1.0 To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work. Terms and conditions beyond the scope of this waiver may be available at this page.

5 kommentarer på “Jag gillar kärnkraft. Eller?”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *