Jag har efter långt övervägande och många diskussioner valt att kliva ned från min roll som Piratpartiets partisekreterare.

När jag nu lämnar mitt uppdrag är det inte i bitterhet eller fientlighet mot någon, och inte för att jag inte längre tror på vår ideologi eller vår politik. Det är helt enkelt för att jag känner att jag gjort mitt. Jag hade ambitionen att sitta ut min mandatperiod över riksdagsvalet 2018, men har den senaste tiden allt tydligare insett att jag inte längre har den lust och energi som jag en gång hade.

Jag har varit medlem sedan 2008, i snart nio år, och har suttit i partistyrelsen sedan 2012. Det är inte en överdrift att säga att jag lagt en stor del av mitt liv på det här partiet, från att jag blev medlem sexton år gammal till idag. Det har varit många, många möten, diskussioner, omröstningar, skrivna texter, och så mycket mer. Piratpartiet har gett mig, och kommer att fortsätta att ge mig, otroligt mycket. Det har format den person jag är idag, det har låtit mig lära känna så många jag känner idag. Det kommer jag alltid att vara tacksam för.

Så vad händer nu? Jag kommer inte att överge partiet, utan ämnar genomföra en så bra överlämning som möjligt samtidigt som jag gärna hjälper till med olika saker även framöver, dock utan formellt uppdrag och i en mycket lägre takt än förut.

Ni har inte sett det sista av mig.

Anton Nordenfur, fram till nyligen partisekreterare för Piratpartiet.

CC0 1.0 To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work. Terms and conditions beyond the scope of this waiver may be available at this page.

2 kommentarer på “Jag kliver ned som Piratpartiets partisekreterare”

  1. Jag är inte en specicellt aktiv medlem (jag mest sympatiserar med vår politik och donerar), så jag vet egentligen ingenting som inte stått i mailutskicken de senaste åren.

    Men mailen från dig har alltid fyllt mig med hopp och framtidstro och det verkar för mig som om du har dragit ett stort lass och gjort det med bravur.

    Så, tack för allt det arbete du har gjort!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *