Natur

Kongo är ett land som ligger vid ekvatorn, så den tropiska regnskogen i landets norra halva är ett faktum. Det finns i denna del inslag av savann, trots att den främst sträcker sig över södra halvan av landet.

            Tvärs genom landet går Kongofloden, som sedan mynnar ut i Mwerusjön i sydöst och i Atlanten i väst. Många städer har uppkommit vid floden, som huvudstaden Kinshasa till exempel. Utöver mindre floder finns inte mycket mer än Kongofloden, Mwerusjön och Mar-Ndomdesjön som stora vattenkällor, vilket tyder på hur torrt och i viss grad obeboeligt stora delar av Kongo är. Det är tydligt hur städerna kretsar kring vattenresurserna, och i mitten, i regnskogen där inga eller få floder går, finns inga bostäder med betydande storlek. Kongo har också längs sina floder (speciellt Kongofloden) ett antal vattenfall.

            Vid den östra Tanzaniagränsen finns två berg med anmärkningsvärd höjd- 5119 respektive 4507 meter – men utöver det finns inga större höjder i Kongo, och detta är mycket unikt för afrikanska länder.

 

Folket

Republikanska Kongos definitivt största stad är Kinshasa, som med sina 6.5 miljoner invånare ligger vid gränsen till Kongo Brazzaville, längs Kongofloden. Många miljonstäder ligger tätt intill Kinshasa, en del ligger vid den södra Zambiagränsen och en del vid floden Kasas och dess deltan ungefär 500 kilometer under ekvatorn. Landet har sammantagen nästan 55 miljoner invånare.

            I Kongo arbetar hela 72 procent inom jordbruket medan bara 13 procent arbetar inom industrin, och 15 inom tjänstesektorn. Detta tyder på att Kongo ännu mycket möjligt kan ses som ett u-land, trots att tjänstesektorn är lite högre än industrin. För att på det här området ses som ett i-land skulle deras jordbrukssektor behöva sänkas med ytterligare 65 – 70 procent, och dessa procent skulle då främst läggas på tjänstesektorn (så den blev runt 75) men också på industrin (till ungefär 25 procent).

            Landets officiella språk är franska. Språket används därmed ofta i regeringssamband och liknande, och de flesta barn får även lära sig franska i skolan. Trots detta har de flesta småstäder egna språk, och i Kongo finns runt tvåhundra olika språk. De flesta av dessa är nära besläktade delar av Bantuspråkgrenen, och denna icke-organisering kan ses som ännu ett tecken på att Kongo är ett u-land.

            Majoriteten av befolkningen, ungefär tre fjärdedelar, är kristna, och den största delen är romersk-katolska, följt av protestanter. Resten i landet är främst muslimer eller delar av gamla afrikanska religioner.

 

Odling

Klimatet gör Kongo till ett land i vilket det är svårt med odling. Den vilda djungeln härjar i en stor del av landet, och resten tas upp av städer och savann. Savannen är i stor utsträckning oanvändbar på grund av det lilla regnet som faller. Kaffe odlas dock, och exporteras med stor framgång.

            De flesta av Kongos familjer odlar egen mat utanför sitt hus, och då är det främst kassava, majs och ris som odlas.

 

Import och export

Kongo är ett fattigt land, men tack vara naturrikedomarna som exporteras till stora delar av världen har landet ändå en chans att utveckla sin ekonomi. Exempelvis exporteras, koppar, kaffe, diamant, palmolja och petroleum. Koppar är den absolut viktigaste mineralen för landet, och det hämtas i landets sydöstra del. Näst viktigaste mineralen för landet är industriella diamanter, och deras produktion av detta leder i världen.

            Importen inkluderar mycket mat, textiler och färdigtillverkade produkter.

 

[inkomplett]

CC0 1.0 To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work. Terms and conditions beyond the scope of this waiver may be available at this page.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *