(English below)

Kontakta mig!

Tänk ständigt på att alla kommunikationsvägar övervakas av bl a FRA, NSA, och diverse företag, även de krypterade även om de är en smula säkrare och gör övervakningen svårare. Den säkraste kommunikationen är antagligen att träffas ansikte mot ansikte – kontakta mig för att bestämma träff.

Skicka aldrig känsliga personuppgifter eller information om olagliga eller kontroversiella aktiviteter över okänsliga media, speciellt inte sociala media som Facebook som har en historia av att sprida denna information till diverse myndigheter och/eller företag.

Blogg: anton.nordenfur.se

Sociala mediaFacebookTwitter, Instagram

Privat mailmrquispiam@gmail.com

Telefon: +46 76 314 99 82
(helst krypterade SMS och samtal genom Signal, läs mer)

Post: Nordenfur, Storvretsv 78, 147 54 Tumba


Contact me!

Always keep in mind that all communication pathways are surveiled by among others FRA, NSA, and a number of companies, even the encrypted pathways even though they are somewhat more secure and makes the surveillance harder. The safest communication pathway is most likely meeting face to face – contact me to set a date.

Never send me any sensitive personal information or information regarding illegal or controversial activities over unsecure media, especially not social media such as Facebook which have a history of spreading this information to a number of governments and/or companies.

Blog: anton.nordenfur.se

Social mediaFacebookTwitter, Instagram

Private mailmrquispiam@gmail.com

Telephone: +46 76 314 99 82
(I prefer encypted texts and calls through Signal, read more)

Snail mail: Nordenfur, Storvretsv 78, 147 54 Tumba, Sweden

—-

Photo by Jonathan L. Kang.

Senast uppdaterat 2017-08-30.

Last updated 2017-08-30.