Detta är en motion jag lämnat in till Piratpartiets vårmöte 2012. Dit och rösta och kommentera med dig.

Kritiskt tänkande, förmågan att utvärdera och förstå information, blir ständigt allt viktigare i den digitala informationseran. Information blir allt mindre auktoritär när alla kan kolla upp i stort sett vad som helst på internet. Nästan alla högstadieelever och uppåt bär idag ständigt med sig en smartphone med möjligheten att ta reda på precis all världens kunskap på ett par sekunder. Inom den nära framtiden kommer det att bli en självklarhet att alla åldrar, från småbarn till pensionärer, både har och nyttjar denna möjlighet.

Detta är bra, och det är någonting Piratpartiet aktivt förespråkar. Informationseran gör att vem som helst på sekunder kan skriva vad som helst och få det att spridas över hela världen, och det har hjälpt i allt från att sprida banala rykten till att utveckla allmänkunskap och fälla antidemokratiska regimer. Samtidigt finns nackdelarna med detta – för varje sida med välskriven korrekt information finns massor med sidor med utdaterad, lögnaktig, ensidig eller slarvigt skriven information. Det är viktigt för varje människa i informationseran att kunna utvärdera information för att inse om den är att lita på eller inte. Detta gäller i alla livets sfärer: i skrivandet av skoluppsatser; i kontorsarbeten; när du ska självdiagnosera möjligt farliga sjukdomssymptom. Att kunna kritiskt tänkande är idag en viktig egenskap för att överleva informationseran, och det kommer att bli ännu viktigare framöver.

De kunskaper som förväntas av en individ har förändrats, och kritiskt tänkande har blivit allt viktigare. I takt med detta bör således även skolväsendet ändras, eftersom poängen med skolväsendet är att förbereda barn och ungdomar inför vad som förväntas dem senare i livet. Lika mycket som vi idag belyser vikten av att kunna läsa och räkna, bör vi också belysa vikten av kritiskt tänkande. I Sveriges framtida skola ska vikten av kritiskt tänkande inte bara vara en mindre punkt i ett par kurser, som idag, utan det ska vara en ständig röd tråd genom alla kurser i alla skolår, samt vara en egen obligatorisk kurs genom högstadiet och gymnasiet.

Den exakta läroplanen för en kurs i kritiskt tänkande ska inte bestämmas med denna motion, utan hoppas bli ett resultat av framtida diskussioner inom och utanför partiet. I en kort sammanfattning skulle elever i en kurs arbeta med att utvärdera material från olika källor, och gå igenom de viktigaste varningsflaggorna för felaktig, utdaterad och ensidig information. Eleverna kan få exempel på webbsidor eller texter och utvärdera hur trovärdiga de är, och varför. Vidare bör elever undervisas i logik och logiska felslut i argumentation, vilket hjälper dem både i verkliga livet och i den akademiska sfären. Kursen kan även ta upp hur källcitering och liknande system fungerar, eftersom dessa förekommer igen i andra kurser och på högskolenivå. Allt detta underlättar både för elevernas personliga liv, deras skolliv, deras framtida arbetsliv, och eventuella vidare studier. Detta inte bara allmänbildar eleverna, utan förstärker Sveriges arbetskraft och akademiska trovärdighet. Det är både ett kortsiktigt och ett långsiktigt projekt som kan placera Sverige i fronten av informationseran.

Dessa idéer är inte nya. Bland andra PP:s partiledare Anna Troberg och UP:s ordförande Gustav Nipe har tidigare tagit upp hur kritiskt tänkande blir allt viktigare, och andra partier och organisationer har också diskuterat och förespråkat frågan.

Jag yrkar att…

 1. Piratpartiet ska ta politisk ställning för införandet av en obligatorisk kurs i kritiskt tänkande i grundskolans år 7-9.
 2. Piratpartiet ska ta politisk ställning för införandet av en obligatorisk kurs i kritiskt tänkande i gymnasieskolan.
 3. Piratpartiet ska ta politisk ställning för införandet av kritiskt tänkande som en röd tråd genom grundskolans kurser samtliga år.
 4. Piratpartiet ska ta politisk ställning för införandet av kritiskt tänkande som en röd tråd genom gymnasieskolans kurser samtliga år.

CC0 1.0 To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work. Terms and conditions beyond the scope of this waiver may be available at this page.

9 kommentarer på “Kritiskt tänkande i skolan (motion till PP:s vårmöte)”

 1. Ja att det behövs är ju rätt självklart men det kan ju lika gärna ingå i alla ämnen, det behöver inte vara en separat kurs.

  Jag är inte säker på att mer kritiskt tänkande gynnar Piratpartiet heller, jag tror på det omvända. Så lite mer sådant kan nog inte skada.

  1. Jag upprepar mitt förra svar till dig: ”Om du istället har några argument att komma med, har jag välkomnat dig flera gånger att säga vilka av mina påståenden och argument som är felaktiga. Hittills har du inte svarat, men det är aldrig för sent. Jag väntar.”

   Återigen har du inte svarat på min uppmaning, återigen väntar jag.

  2. Sen ska du kanske läsa igenom den kommentar du skriver innan du skickar. Tänk igenom meningen ”Jag är inte säker på att mer kritiskt tänkande gynnar Piratpartiet heller […] Så lite mer sådant kan nog inte skada.”

    1. Vad är din definition av ”PP”? Partiet som en byråkratiskt struktur, eller människorna som utgör den? Om du menar personerna (vilket jag menar): även om du skulle ha rätt i din rationellt obaserade slutsats att PP lider av en brist av kritiskt tänkande, skulle inte det vara fantastiskt för de som utgör PP om de plötsligt får ett slag av kritiskt tänkande?

     1. ”Vad är din definition av “PP”? Partiet som en byråkratiskt struktur, eller människorna som utgör den?”

      Både och, framförallt åsikterna och politiken.

      ”skulle inte det vara fantastiskt för de som utgör PP om de plötsligt får ett slag av kritiskt tänkande?”

      Jo men det skulle ju innebära att PP minskar i medlemsantal, att säga att ett parti gynnas av något borde väl vara att stödet för partit växer och medlemstalet ökar. Men visst, jag kan köpa din förklaring också att PP gynnas på så sätt att medlemmarna blir klokare och lämnar partiet.

 2. @Nejtillpirater: Om du tror att mitt mål med mitt politiska arbete är att öka PP:s medlemsantal har du en väldigt ensidig syn på saker och ting. Det jag vill allra främst är att återinföra rationalitet och faktabaserade beslut i politiken, samt att jag vill sprida de prioriteringar och värderingar som jag står för vad gäller delning av kultur, integritet, övervakning, invandring och vetenskaps- och tekniksatsningar. Anledningen till att jag stödjer PP är för att det är det partiet som just nu representerar mina åsikter allra bäst. Om jag inte skulle hålla med PP skulle jag helt enkelt sluta stödja dem och uppmuntra andra att göra detsamma. Om PP:s medlemmar skulle ändra åsikter (exempelvis för att de blev mer rationella, om du nu tror det behövs) kommer politiken också att ändras med dem. Det är en svärm, och det är du som fullständigt missförstår hur en svärm fungerar, ett tema som syns om och om igen i alla dina texter.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *