Idag var det ett år sedan jag åkte med Östgötatrafiken, och på grund av problem med deras maskin anklagades för att ha plankat och blev återbetalningsskyldig. I korta drag krävde de att jag skulle ha gått fram och pratat med chauffören, trots skylten där det stod att man inte får prata med chauffören under körning. Att jag istället satte mig ned i väntan på nästa hållplats då jag kunde gå fram till föraren gjorde att jag blev skyldig till att ha plankat. I vår brevkontakt har Östgötatrafiken genom marknadsassistent Lena Persson skrivit att: ”Vid våra färdbeviskontroller, som kan ske när som helst, tittar vi på fakta, d.v.s. om resenären har betalat eller inte och i de fall då färdbevis saknas skrivs alltid en tilläggsavgift med stöd av lagen.” Alltid. Oberoende av om exempelvis deras maskin har gått sönder.

När jag sedan frågade dem om jag hade ett val att överklaga i domstol var allt de skrev att ”om betalning inte sker så går ärendet gå till kronofogden och då får man en betalningsanmärkning på sig vilket innebär att det kan bli svårt att ta lån eller göra avbetalning på varor i framtiden.”

Och det värsta av allt är att jag fortfarande behöver åka med Östgötatrafiken, eftersom det inte finns några andra bussbolag. Så bra att vi har de bästa personerna för jobbet.

Jag håller fortfarande på att avbetala, med så lite i månaden som möjligt så att deras administrationsavgifter ska bli de högsta möjliga.

CC0 1.0 To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work. Terms and conditions beyond the scope of this waiver may be available at this page.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *