Den 7 mars 2011 åkte jag med Östergötlands bussbolag Östgötatrafiken från Resecentrum till Tallboda Centrum, när det blev lite bekymmer. I korta drag fungerade inte betalningsmaskinen utan jag fick ett felmeddelande, och jag hann inte fråga chauffören om det innan han startade bussen och åkte vidare. Vid nästa station skulle jag gå och fråga honom, men två väktare gick då på och krävde färdbevis. När jag inte kunde visa ett fick jag en tilläggsavgift på 600 kronor, som jag vägrar att betala. Jag har skickat ett brev (inte e-mail, utan brev) med överklagan till Östgötatrafiken, men de håller fast vid att jag skulle ha sagt till chauffören genast, trots förbudet mot att prata med chauffören under färd.

Om någon är mer insatt i detta och har tips på hur jag kan gå tillväga och hur jag kan försvara mig, snälla, kontakta mig. Jag har verkligen ingen aning hur jag bättre kan lägga fram min poäng, eftersom det för mig känns så klockrent att jag aldrig hade en chans att betala.

Nedan följer mina och Östgötatrafikens brev.


Jag (2011-03-07) i brev:

Hej,

Den 7 mars 2011 klockan 15:48, togs jag av en väktare för att åka kollektivtrafik med Östgötatrafiken utan giltligt färdbevis. Jag väljer nu att överklaga detta, då jag trots att jag inte hade ett färdbevis hade ett bra ursäkt för detta.

Jag steg på linje 11 vid resecentrum i Linköping cirka 15:40, tillsammans med en vän på väg från vår skola till mitt hem i Tallboda. Jag klev på samtidigt som ett flertal (5-6) andra och därför valde jag att ta betalapparaten bak i bussen på grund av kön vid den där fram. Jag betalade som vanligt, men apparaten gav ett felmeddelande där den bad mig att uppsöka chaufför. Jag tittade framåt i bussen men såg att busschauffören var upptagen med de som höll på att gå på där framme. Jag försökte igen och en tredje gång i väntan och för att vara säker på att jag inte gjort något fel, men den gav samma felmeddelande. När jag fått felmeddelandet tredje gången förberedde sig chauffören precis för att åka vidare med bussen, och flera emellan mig och föraren hade fortfarande inte satt sig.

Jag resonerade att jag kunde gå fram och fråga chauffören vid nästa hållplats istället, när bussen ändå stannade för att folk skulle gå av eller på, alternativt att jag då kunde passa på att betala vid apparaten fram i bussen – andra verkade ju inte ha problem med detta.

Vid nästa hållplats, Trädgårdstorget, gick ett tiotal passagerare på och jag satt kvar för att vänta på att dessa betalat innan jag själv gick fram och gjorde det. Innan alla betalat gick dock två väktare på längst bak i bussen, där jag och min vän satt, och bad om färdbevis. Jag berättade samma historia för den väktare som krävde färdbevis av mig, och han sade att jag hade rätt att överklaga till Östgötatrafiken.

Jag hävdar därmed att jag omöjligen ska behöva betala den tilläggsavgift som begärts av mig.

Anton Nordenfur                Linköping 2011-03-07


Östgötatrafiken (2011-04-08) i brev:
Känslig information har strukits över. Klicka för större bild.


Jag (2011-04-11) i e-mail till Lena Persson:
Känslig information har strukits över.

Hej,

Jag skriver i svar till det brev som skickades 2011-04-08 från Lena Persson, i svar till min överklagan av tilläggsavgift. Mitt första brev följer under detta. Inbetalningsnoteringen är [xxxxx].

I svarsbrevet skrivs att jag skulle ha uppsökt chauffören omgående. Det faktum att bussen började åka när jag fått felmeddelandet innebar dock att jag var tvungen att gå fram och prata med chauffören medan han körde, vilket är förbjudet enligt skyltarna på bussen. Jag hade alltså att välja på att gå fram och prata med honom när bussen stannade nästa gång, eller att direkt bryta mot era regler. Jag valde av uppenbara skäl det tidigare av de två.

Väktarna steg på när bussen stannade nästa gång, innan jag hunnit fram, och jag och min vän var de första som bads om färdbevis. När under detta förlopp skulle jag ha gått fram till chauffören för att stämma överens med era krav?

Du skriver också om att jag vid tillfället inte haft tillräckligt med pengar på mitt resekort. Om maskinen hade visat detta felmeddelande, hade jag självklart skickat en SMS-biljett det första jag gjorde. Tyvärr är det ibland så många som går på bussen samtidigt att jag inte hinner kolla hur mycket pengar jag har kvar på kortet, och så hade varit fallet resan innan. Jag visste därför inte hur lite pengar jag hade. Självklart tar jag ansvaret för detta och betalar med SMS-biljett när jag upptäcker att jag inte har tillräckligt med pengar på kortet. Detta är dock irrelevant i detta fall, då felmeddelandet som visades inte sade någonting om mina pengar utan bara sade att jag skulle uppsöka chaufför.

Av dessa skäl håller jag fast vid min överklagan: jag hade aldrig någon chans att betala med maskinen utan att direkt bryta mot era regler.

Anton Nordenfur
Linköping 2011-04-11


Östgötatrafiken (2011-04-13) i brev:
Känslig information har strukits över. Klicka för större bild.


Jag (2011-04-14) i e-mail till Lena Persson:

Hej igen!

Som jag skrev i mitt förra e-mail är jag fullt medveten om att jag står ansvarig för saldot på mitt konto. Jag har inte beskyllt er för detta, ej heller har jag påstått att det är en ursäkt. Om texten ”Reskassa för låg, uppsök personal” hade dykt upp hade jag självklart bara skickat en SMS-biljett och haft den redo när väktarna kom. Nu var detta inte felmeddelandet som dök upp, och det var därför jag väntade på möjligheten att uppsöka chauffören för att fråga vad felet var. Att jag satte mig ned i bussen ser jag som en självklarhet, när det finns platser finns ingen anledning att stå. Jag trodde inte att det viktigaste i världen var att jag skulle stå först i kön när bussen stannade, utan trodde att jag lika gärna kunde stå mitt i kön eller för den delen sist. Då föredrog jag att sätta mig ned.

Jag är otroligt förbluffad över ert sätt att hantera detta. Jag har varit kund hos er flera dagar i veckan konstant sedan jag började högstadiet inne i Linköping för sju år sedan, och jag har alltid betalat för mig. Först nu har jag börjat tveka. Det gör ont att se ett så stort företag utnyttja formalia och försöka pressa ut pengar från en evig kund trots att ni vet att det aldrig var mer än ett missförstånd. Ni vet mycket väl att jag aldrig tänkte åka utan färdbevis, att det bara var ett missförstånd, och ni utnyttjar det till att dra in ytterligare 600 kronor från en gymnasieelev vars enda inkomst är 1050 kronor i månaden.

Om detta handlade om att jag gjort någonting medvetet fel som orsakat er ekonomisk skada förstår jag verkligen att ni skulle arbeta emot det, och jag skulle ha betalat genast och erkänt mitt misstag. Nu är så inte fallet, utan det handlade om ett missförstånd, och jag skulle ha betalat för resan om era väktare inte kommit innan jag hunnit.

Anton Nordenfur

CC0 1.0 To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work. Terms and conditions beyond the scope of this waiver may be available at this page.

3 kommentarer på “Min fejd med Östgötatrafiken”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *