Piratpartiets medlemsmöte pågår just nu på nätet, och jag brukar ta tillfället att vara väldigt aktiv i det. Nu har jag inte varit fullt lika aktiv i diskussionen som jag brukar, men jag tänkte ändå komma med en sammanfattning om hur jag röstar i motionerna.

Om någonting är heltokigt får ni gärna höra av er i kommentarerna nedan eller på annan kontaktväg. (Och ja, jag vet att jag är sent ute och första voteringspasset redan är igång, men play along.)

Motion A02: Ändring av stadgar kring valberedningens arbete

Jag gillar den praxis som gör att valberedningen inte ska välja sig själv eftersom det riskerar skapa en otrevlig möjlighet för valberedningen att få otrolig makt att sätta sig själv där de vill – att stå på valberedningens förslag är onekligen i alla fall delvis avgörande för att bli vald i många föreningar, även om Piratpartiets tradition är lite annorlunda. Avslag.

Motion B01: Sakpolitik: Arbetsmarknad: FAS-3 fast tvärtom

Det låter spontant konstigt och orimligt, men arbetsmarknadspolitik är ett av de områden där jag verkligen inte är insatt eller intresserad. Avstår.

Motion B02: Sakpolitik: Arbetsmarknad: Rätt till 10 veckors semester

Jag ogillar redan principerna kring framtvingad semester, även om jag ser principerna bakom. Att införa ännu mer semester kommer att orsaka massiva skador på svensk företagsliv, vilket kommer göra det ännu svårare att driva lyckade företag, små som stora. Jag gillar dessutom kontraktsrätten, och ogillar överlag förslag som inskränker den. Avslag.

Motion B03: Sakpolitik: Bibliotek: Ta bort lagen om pliktexemplar

Min egna motion, som fått jättefina förbättringar sedan jag lade den. Bifall.

Motion B04: Sakpolitik: Bostad: En halv miljon nya bostäder

Jag är alldeles för oinsatt för att förstå hur svårt detta är, och vill därför inte bestämma några siffror alls. Avslag.

Motion B05: Sakpolitik: Bostad: Förbättringar på bostadsmarkanden.

För oinsatt för att ta ställning. Avstår.

Motion B06: Sakpolitik: EU: Demokrati i EU

För oinsatt i EUs beslutsfattande för att ta ställning. Avstår.

Motion B08: Sakpolitik: Finanspolitik: Avgiftsfria banktjänster

Jag är dåligt insatt i finanspolitik, men min spontana tanke är att privatägda banker ska få ha vilka avgifter de vill, och att de som vill ha en avgiftsfri bank kan byta bank eller om det saknas skapa en egen bank. Det är lite så fri marknad fungerar. Men jag kanske missförstår hur det fungerar. Avstår.

Motion B09: Sakpolitik: Finanspolitik: Reglering av höghastighetshandel på finansiella marknadsplatser

Alldeles för oinsatt för att ta ställning. Förlåt, men finanspolitik är jättetråkigt och det finns säkert de som kan hantera det bättre än jag. Avstår.

Motion B10: Sakpolitik: Författningsfrågor, mm.: Borttagande av arvsrätten till Sveriges tron.

Självklart bifall. Jag gillar konceptet att alla är lika värda oavsett vems mage man råkade växa upp i. Bifall.

Motion B11: Sakpolitik: Författningsfrågor, mm.: Riksdagslöner

Partiet är alldeles för splittrat i denna fråga för att vi ska ta ställning nu. Avslag.

Motion B12: Sakpolitik: Författningsfrågor, mm.: Riksdagsvalens frekvens

Jag får känslan av att fyra år är en väldigt bra riksdagsvalsfrekvens. Med tre eller två år skulle alldeles för mycket tid ägnas åt snabba löften och vad som kan fixas på ett år, snarare än saker som faktiskt tar tid, vilket är nästan all viktig politik. Avslag.

Motion B13: Sakpolitik: Författningsfrågor, mm.: Rösträtt till alla med permanent uppehållstillstånd

Jag var spontant för detta, innan Nicholas Miles kom med ett väldigt bra inlägg:

”Det här skulle höja tröskeln till permanent uppehållstillstånd. Det är svårt nog som det är att agitera för högre invandring till Sverige utan att vi skall haytterligare en sakfråga som krånglar till diskussionen.

Om vi säger att vi tycker om invandring och någon invänder ”men tänk om folk kuppar riksdagen?” ska vi inte låta oss avledas till en lång diskussion om hypotesens sannolikhet, utan bara kunna hänvisa frågan till ämnet ”medborgarskap” istället för invandring.

Tänk bara på hur folk skrockar om bidragskostnader varje gång vi pratar flyktingpolitik. Ska vi nu göra dem ännu svårare att övertala genom att blanda in rösträtt också?”

Avslag.

Motion B14: Sakpolitik: Informationsfrihet: Företagshemligheter

Ett väldigt solklart fall av någonting helt enligt våra principer som vi i stort sett redan står för. Bifall.

Motion B15: Sakpolitik: Informationsfrihet: Undantag för informations frihet

Jag har jättesvårt för all politik som har att göra med krig eftersom jag blir så känslomässigt påverkad av det. Därför avstår.

Motion B16: Sakpolitik: Innovation: Bioetik

Min och Nicholas Miles motion. Har fått några förbättringar som Miles jämkat sig med. Bifall.

Motion B17: Sakpolitik: Integritet: Förbud mot massövervakning

Ett till solklart fall av någonting vi nästan redan stödjer, men som vi behöver ha svart på vitt. Bifall.

Motion B18: Sakpolitik: Integritet: E-förvaltning

Ännu ett solklart fall som det ovan. Bifall.

Motion B19: Sakpolitik: Integritet: Nedläggning av myndigheten FRA

Onödigt att blanda ihop FRA-lagen med FRA. Avslag.

Motion B20: Sakpolitik: IT-säkerhet: System för säkerhetsklassning av molntjänster

Jag gillar inte statlig kvalitetsmärkning där det inte är absolut nödvändigt, och känner inte att svenska myndigheter är redo för det vad gäller IT. Avslag.

Motion B21: Sakpolitik: Jämlikhet: Förslag till nytt partiprogram i funktionshindersfrågor

Vi behöver verkligen ett program för funktionshindersfrågor, och detta är ett stort steg framåt. Medan det finns en del saker som verkligen kan förbättras, så ser jag gärna att detta bifalls och sedan revideras i framtiden. Bifall.

Motion B23: Sakpolitik: Säkerhet vid idrottsevenemang: Åtgärder för en spirande läktarkultur och minskat idrottsrelaterat våld i samband med idrottsarrangemang

Det mesta här handlar om saker som inte bör hanteras av politiken utan av de privata organisationer som sköter idrotten i Sverige. Ett av yrkanden går också in på att göra anonymisering olaglig på evenemang, vilket går direkt emot våra principer. Avslag.

Motion B24: Sakpolitik: Migration: Utökade flyktingsskäl för whistleblowers

Återigen en motion om någonting som går precis hand i hand med vår existerande politik och vårt principprogram. Bifall.

Motion B25: Sakpolitik: Migration: Ökad transparens i flyktingmottagandet

Jag är alldeles för dåligt insatt för att ta ett beslut. Avstår.

Motion B26: Sakpolitik: Näringspolitik: Liberalisera Systembolaget

Min och Nicholas Miles motion som jag tycker är super. Bifall.

Motion B27: Sakpolitik: Näringspolitik: Mineral- och gruvpolitik

För dåligt insatt. Avstår.

Motion B28: Sakpolitik: Näringspolitik: Konkurrens och certifiering

Låter spontant super, men jag kan vara för dåligt insatt för att helt förstå implikationerna. Bifall.

Motion B29: Sakpolitik: Politik: Motion om politiskt ledarskap och ansvarsutkrävande

Tycker det låter lite väl luddigt, och borde nog förtydligas lite mer. Om det ska hållas på den här abstraktionsnivån borde det kunna införas i principprogrammet. Avslag.

Motion B30: Sakpolitik: Rättspolitik: En restriktivare drogpolitik

Vi kom till en riktigt bra kompromiss när originalet gick igenom, som denna motion nu vill ändra. Det vore trist om vi rev upp skiljaktigheterna i partiet på nytt genom att ändra det. Avslag.

Motion B31: Sakpolitik: Rättspolitik: Dråp

Staten ska inte tvinga invånare att hjälpa varandra. Att göra det eller ej borde vara ett medvetet moraliskt val. Avslag.

Motion B32: Sakpolitik: Rättspolitik: En snabbare och rättssäkrare domstol

För dåligt insatt i juridiska system för att göra ett val. Avstår.

Motion B33: Sakpolitik: Rättssäkerhet: En lag som skyddar whistleblowers

Idén om en Lex Sarah för whistleblowers är bra. B33-Y02 tycker vi redan. Resten är lite väl detaljerad. Bifall typ.

Motion B34: Sakpolitik: Sjukvård: En humanare demensvård

Jag är inte speciellt insatt i ämnet, men det låter spontant bra och jag har inte sett någon speciellt värdefull kritik. Jag är dock emot det yrkande som vill gå in och bestämma över forskarvärlden (B34-Y09). Bifall.

Motion B35: Sakpolitik: Sjukvård: Ett integritetssäkrare journalsystem för sjukvården

Motionen är väldigt ofokuserad och yrkanden är otydliga. Avslag.

Motion B38: Sakpolitik: Skola: Betyg i skolan

Jag har på senare tid börjat inse hur komplex frågan om betyg är, och hur splittrad partiet är inom den. Avstår.

Motion B39: Sakpolitik: Skola: Läxor i skolan

Av exakt samma anledning som i B39 väljer jag avstår.

Motion B40: Sakpolitik: Skola: Motverka snedrekrytering till högre utbildning

Originalyrkandet är super, jag är väldigt för att vi sprider mer information om vilka utbildningar som kan tas. Y02 hade varit lika super om det inte begränsat sig till kön, som bara är en faktor. Bifall.

Motion B41: Sakpolitik: Skola: Nolltolerans i skolan

Motionären har blandat ihop vad nolltolerans betyder på svenska och vad zero tolerance betyder på amerikanska. Hela motionen känns tyvärr grundad i detta missförstånd. Avslag.

Motion B42: Sakpolitik: Skola: Ändring av beslut från VM2012 ang. psykologkallelser

Originalyrkandet presenterar ingen alternativ lösning, därför avslag på det. Motyrkandet Y05 ändrar ställningstagandet till en jättebra förtydling. Super. Bifall typ.

Motion B43: Sakpolitik: Socialpolitik: A-kassa som övergångsförsäkring

Det finns mycket som behöver reformeras vad gäller A-kassan. Detta är ett väldigt bra steg. Bifall.

Motion B44: Sakpolitik: Socialpolitik: Hederskultur

Hederskultur är superviktigt, och det är trist att vi inte tagit någon politik om det tidigare. Väldigt välskriven motion. Bifall.

Motion B45: Sakpolitik: Socialpolitik: Individuell föräldraförsäkring

För oinsatt. Avstår.

Motion B46: Sakpolitik: Socialpolitik: Kostnadsfria synhjälpmedel för minderåriga

What jag sade:

”Jag hade tur som växte upp i en ekonomisk ganska bekväm medelklassfamilj, som kunde betala för mina glasögon sedan jag var tio. Jag reflekterade aldrig över hur mycket mina glasögon kostade – jag hade då (och har) ganska stora synproblem, så mina glasögon var och är rätt dyra.

Jag hade en klasskamrat när jag var runt 11-12, som hade fyra år gamla glasögon. Han hade värre syn än jag, och hade enorma problem med att delta i lektioner, leka ute, och läsa och skriva, helt enkelt för att hans glasögon var för gamla. Vi pratade om det då, och han sade rakt ut att ja, hans glasögon var gamla, men han kanske skulle få nya i julklapp.

Det finns barn som går runt med fyra år gamla glasögon, som för det får lida i sitt vardagsliv och sitt skolliv, och som om de har tur kan få nya glasögon istället för leksaker på julen. Och det är så sorgligt så det inte är sant.”

Bifall.

Motion B47: Sakpolitik: Socialpolitik: Ändrad pensionsålder

Otroligt komplicerad fråga där partiet känns mycket splittrat. Avslag.

Motion B48: Sakpolitik: Trafikpolitik: Kostnadsfri kollektivtrafik

Lokal fråga som borde beslutas av lokala föreningar. Avslag.

Motion B49: Sakpolitik: Äktenskap: Reformera äktenskapsbalken till att bli antalsneutral

Går hand i hand med vårt principprogram. Bifall.

Motion C01: Fastställande av EU-lista

Jag vägde väldigt länge mellan de två toppkandidaterna, men har till sist börjat luta åt den som under lång tid visat sig allra mest skicklig på att få uppmärksamhet i media och bland vår väljarkår – Amelia Andersdotter.

Motion C02: Internationell piratkonferens med tonvikt på nordiska förhållande och spörsmål

Det är inte rätt tid för en konferens. Y02 om gemensam kunskapsbank är dock super. Bifall.

Motion C03: Handlingsplan kring sexuella trakasserier

Jättebra handlingsplan som vi verkligen behöver. Bifall.

Motion C04: Lokala valsedlar till riksdagsvalet 2014

Jag gillar inte att vi hanterar denna fråga så sent (valet till riksdagslista pågår redan), men bryr mig ärligt talat inte jättemycket om det. Kanske är jag inte tillräckligt insatt. Avstår.

CC0 1.0 To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work. Terms and conditions beyond the scope of this waiver may be available at this page.

2 kommentarer på “Om motionerna i PPs medlemsmöte”

  1. Motion B15: Sakpolitik: Informationsfrihet: Undantag för informations frihet handlar inte om krig – den handlar om att göra innehav av barnporr lagligt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *