Jag upptäckte mig själv med att svara på en undersökning om sociala medier, och gav följande svar när jag bads beskriva sociala medier:

Internettjänster designade för att användas till vardaglig social kommunikation mellan flera människor, inte i ett speciellt syfte utan i allmänhet. Eftersom ett forum (oftast) finns till för ett syfte (exempelvis diskutera Doctor Who) är inte den sociala aspekten prio ett (ämnet är prio ett), och därför skulle jag inte klassa forum som sociala medier. Detsamma gäller med Wikipedia, där huvudpoängen inte är sociala relationer, utan att diskutera och förbättra wikiartiklar. Jag skulle också klassa sociala medier som per definition öppna (i alla fall till viss del). De kan ses som spindelnät av många personer, och därför faller inte bloggar eller chattprogram in i definitionen – bloggar är centrerade kring en eller flera personer, och övriga är endast besökare av mindre vikt; chattprogram är (oftast) en kommunikation mellan två, inte fler, personer.

CC0 1.0 To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work. Terms and conditions beyond the scope of this waiver may be available at this page.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *