Piratpartiet going where no man has gone before – motion U06: en progressiv rymdpolitik

Ung Pirats årliga förbundskongress kommer i mars, och till den har nu en serie motioner börjat komma in, och alla kan läsas på Ung Pirats forum (för både medlemmar och icke medlemmar). En av de mest intressanta är någonting jag länge velat dra in i piratpolitiken, men som jag aldrig tagit mig tiden att skriva ihop ett ordentligt förslag för. Nu har Isak Gerson tagit på sig att föreslå en progressiv rymdpolitik för Piratpartiet.

Grundpoängen med motionen är att Ung Pirat ska föreslå för Piratpartiet att denne ska engagera sig inom EU för att utöka EU:s rymdpolitik och budgeten denna får (som liksom amerikanska NASA:s budget i nuläget är alldeles för liten). Bland de mer konkreta förslagen som finns (utöver att helt enkelt utöka rymdforskningen) föreslår Gerson forskning om långdistanstransporter i rymden och en självförsörjande månbas. Samtidigt tar han genast upp den typiska kritiken jag ofta hör – att vinsterna för oss på jorden är alldeles för små – och han tar upp ett flertal exempel på tekniker för vilka rymdforskningen är vital:

”Rymden och dess infrastruktur är enormt viktig i forskning och utveckling kring bland annat ekologi, grön teknik, kommunikationsinfrastruktur (särskilt internet), meteorologi, geografi och många andra områden. Vi kan inte försumma det viktiga arbetet som ger oss mer och mer kunskap och teknik.”

Gerson lägger också stor fokus på en demokratiserad och öppen process, där alla universitet och forskningsanstalter ska kunna ta del av den data som produceras med hjälp av EU-stöd, än mer så än de kan idag. En av hans åtta yrkanden är helt fokuserad på att rymdbosättning ska bli en möjlighet för alla, oavsett etnisk tillhörighet eller förmögenhet, och hans motion har ett ständigt fokus på att rymden inte får bli någonting av privat ägande, utan ska tillhöra hela världen. Att Gerson sedan säger att ”vi är alla rymdmedborgare” är vidare skrämmande likt Carl Sagans berömda citat att ”we are citizens of the Universe”.

Gersons förslag om sponsringen av en utökning av rymdprogrammet är EU:s jordbrukssubventioner, vilka enligt hans motion redan kritiseras från många håll och därför ganska lätt kan avskaffas eller tappa sponsring. Jag är inte tillräckligt insatt i detta för att säga min åsikt, men oavsett vad är detta ett mindre problem – EU sponsrar just nu en stor hög med projekt som kan lämna ifrån sig sin kaka av budgeten till en framtida, mer progressiv rymdpolitik.

I korta drag ger jag medhåll i alla yrkanden, utöver möjligtvis U06-Y08 (om finansieringen). Jag får läsa på mer om det först.

Läs motionen själv, och läs bakgrunden på Gersons blogg.


På tal om detta: detta blir den första posten i den nya kategorin ”vetenskapspolitik”, som jag hoppas använda mer i framtiden. Jag tror på att PP:s väljarbas och dess högre höns alla är beredda för en vidare utveckling i vetenskap, som det enda svenska partiet just nu som står 100 % för vetenskap och forskning.

Related posts: