Piratpartiets EU-parlamentariker Christian Engström och Amelia Andersdotter har nu föreslagit att flytta 20 miljarder euro, cirka 172 miljarder kronor, från EU:s jordbruksstöd till grundforskning. Jordbruksstödet har tidigare kritiserats, och att vi vill satsa det på forskning framgick under vårmötet 2012, då pengarna istället föreslogs finansiera rymdforskning.

Läs mer.

CC0 1.0 To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work. Terms and conditions beyond the scope of this waiver may be available at this page.

En tanke på “Piratpartiet initierar att flytta 172 miljarder till grundforskning”

  1. Ett utmärkt intiativ. Forskning ger oss människor möjligheter att klara av nuvarande och kommande utmaningar. Speciellt rymdforskning ger oss möjligheter, att överleva som art. Att sluta med att vara en enplanetsart.

    Är vi förståndiga så lägger vi inte alla ägg i samma korg, som vi människor gör idag.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *