Piratpartiet beslutade hösten 2012 att ”eleven ska vara fri att själv välja sin klädsel i skolan, så länge den inte skapar hinder för undervisningen.”

Jag har förstått att en del tolkat beslutet som att det enbart handlar om kommunal skola, men de allra flesta jag pratat med tolkar det som jag gör – det rör all skola.

Medan jag är mot skoluniform i kommunal skola, ser jag inte syftet med att förbjuda den i friskolor, där eleven själv kan välja att gå eller inte gå. Om en skola vill ha strikta klädkrav bör det vara upp till skolan, och om detta inte uppskattas av eleverna och / eller föräldrarna visas detta istället genom att eleverna inte går till den skolan.

Jag tror på en marknadsekonomi, och så länge vi har friskolor (vilket är en separat diskussion) torde dessa också följa marknadsekonomin, till den grad de fortsätter att följa de statliga krav som krävs för att de ska ge eleverna en säker miljö och en bra utbildning. Om en friskola väljer att göra det till sin grej att spela Led Zeppelin i högtalarna bör det vara upp till dem. Om de väljer att måla alla väggar blå bör det vara upp till dem. Om de väljer att kräva alla elever att ha på sig vissa kläder bör det vara upp till dem. Precis som med all marknadsekonomiska företag kan de som inte gillar detta rösta med plånboken, vilket i friskolefallet är att gå till en annan skola.

Jag gick själv på friskolan Internationella Engelska Skolan från årskurs 6 till 9. IES var precis vad jag behövde under en tid när jag hade svårt att fokusera på skolan och hellre ville spela datorspel eller läsa manga – de var strikta, noggranna och hade förhållandevis höga krav. De hade inte skoluniform, men var strikta med klädkraven och hade en lång lista på vad som inte var acceptabelt. Flera gånger var jag tvungen att låna en tröja i skolan för att den jag haft med mig var för provokativ. Jag var okej med detta, eftersom skolan varit mitt och mina föräldrars val. Efter högstadietiden valde jag istället ett mycket slappare gymnasium där jag kunde ta hand om mig själv, och nu skulle jag aldrig stå ut med motsvarande klädkrav på universitetet eller på en arbetsplats. Nyligen blev jag ombedd att ta på mig skor i en hotellobby, vilket jag ansåg var fel inte för att jag inte höll med om klädkraven, utan för att det inte var förspecifierat över huvud taget – om ett hotell eller restaurant eller skola vill ha klädkrav är det helt upp till dem, så länge det är förbestämt så att kunder kan nyttja marknadsekonomin för att protestera om de vill.

Det motargument jag hört är att vissa kommuner har så dåligt med kommunala skolor att eleverna måste gå i friskolan, och att de då inte har valet. Så ser det säkert ut i vissa skolor, men är då lösningen att tvinga friskolan att ändras? Jag skulle säga att en mycket bättre lösning är att göra de kommunala skolorna tillräckligt många, tillräckligt stora och tillräckligt bra, så att friskolorna alltid förblir ett extraval för de elever som vill.

CC0 1.0 To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work. Terms and conditions beyond the scope of this waiver may be available at this page.

2 kommentarer på “Piratpartiet och skoluniform”

 1. Jag håller inte med: Det är
  föräldrarna väljer skola åt sina barn och ungdomar, och det är svårare
  för ett barn att värja sig mot föräldrars krav på vilken skola man ska
  gå i, än förälderns krav på vilka kläder man ska ha när man är där. Det
  är enklare att mot förälderns vilja sätta på sig en keps eller ta av sig
  en huvudduk under vistelsen i skolan, än att mot förälderns vilja börja
  gå i en skola med klädfrihet.

  Jag stöder iofs tanken att barn ska vara omyndiga upp till en viss
  ålder (men om den ska vara 18, 17 eller 16 är jag inte längre säker på
  …), men det är inte orimligt att samhället hjälper barn att få ha
  vissa frihetsgrader även före myndighetsåldern.

  1. Jag förstår ditt resonemang, men jag kommer snarare till slutsatsen ”därför ska vi inte ha friskolor för barn”. Så länge vi har kommersiella friskolor måste vi också acceptera att de har friheter som sträcker sig bortom de kommunala skolor har. Kraven på friskolorna torde inte begränsa rent subjektiva val, utan ska enbart begränsa till den graden då elevens utbildning och säkerhet säkerställs.

   Det sagt är jag egentligen obestämd om friskolornas varande över huvud taget, och ser gärna en bredare diskussion på det i partiet. Men, som sagt, så länge vi *har* friskolor måste de också ha en viss frihet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *