Inspirerad av Staffan Betnérs arbete med siffror om Ung Pirats förbundsstyrelse, har jag sammanställt en liknande analys av Piratpartiets partistyrelse. Här kommer könsfördelning och ålder, mer statistik kommer eventuellt senare (såsom ett snyggt sociogram).

Och innan någon klagar, jag är medveten och öppen med att jag är djupt subjektiv i denna analys. Om du vill ha rena data och inte är intresserad av mina åsikter, se graferna och ignorera resten.

Först ett par disclaimers

Partistyrelsen har totalt haft 35 olika medlemmar, ej räknat de suppleanter som har funnits med vissa år. Då medlemmar hoppat av under pågående verksamhetsår har de räknats som med i styrelsen till och med det år de hoppar av. Den som varit med i flest styrelser är partiets grundare Rick Falkvinge, som varit med i alla åtta styrelser.

Styrelsemedlemmar valdes i början ett år i taget. Numera väljs ledamöter med tre års mandat, och sammankallande med ett års mandat. Jag räknar alla medlemmar en gång per år de varit med.

Edit: Vid åldersberäkningen hade jag först inte lyckats hitta födelseår för några av styrelseledamöterna – Simon Rosenqvist, Sofia Dahlgren, Fredrike Lantz och Balder Lingegård. Jag har hittat dem nu, men graferna innehåller dem inte ännu. Detta gör att statistiken från 2006, där två av dessa satt i styrelsen (och utgjorde hälften av den), är mycket mer inexakt än övriga år.

Partistyrelsens storlek har ändrats under åren, och blev betydligt större från och med 2009. 2006 års styrelse hade bara fyra ledamöter, 2007 och 2008 hade fem, 2009 hade tio, 2010 hade 13. Från och med 2011 har styrelsen haft 16 medlemmar (15 ledamöter och en sammankallande), men 2013 är den just nu 14 på grund av avhopp (som fyllnadsväljs på det pågående vårmötet). Tidigare år är därför mycket mer känsliga för minsta påverkan.

Åldersfördelning

Som redan påpekat har jag inte hittat åldern på fyra medlemmar. Eftersom två av dessa utgör hälften av styrelsens första år (2006) görs statistiken för detta i stort sett meningslös.

Redan 2007 och 2008 hade styrelsen blandad ålder, med medlemmar både i 20-, 30-, 40- och 50-årsåldern. 2009 blev styrelsen mer homogen, där en majoritet var i mitten av 30-årsåldern. Denna trend förstärktes både 2010 och 2011. 2012 började styrelsen bli yngre igen, då fyra nyinvalda var i 20-årsåldern, om än främst i dess senare hälft. 2013 valdes ytterligare några äldre in medan en i 20-årsåldern avbytte en annan. Den sittande styrelsen har en ganska jämn fördelning av 20-, 30- och 40-åringar, med en skillnad på trettio år mellan yngsta och äldsta medlemmen (21 mot 51).

Yngsta åldern vid inval är Sofia Dahlgren, 18 år när hon blev invald. Äldsta åldern vid inval är Bo Leuf, 55 år när han blev invald. Genomsnittsåldern för att bli invald i partistyrelsen ligger på 34 år.

chart3
fig. 1

 

Könsfördelning

Könsfördelningen i partistyrelsen är en sorglig historia för kvinnor. Medan styrelsens kvinnoandel om vi räknar det totala historiska antalet kvinnor mot det totala historiska antalet män är cirka 40 %, har kvinnor en historia över att bara vara med i partiet korta perioder. De som suttit längst i styrelsen har främst varit män – Rick Falkvinge har suttit i åtta styrelser, Christian Engström i sex och Mårten Fjällström i fem.

De kvinnor som suttit i flest styrelsen – Johanna Julén, Marit Deldén, Anna Troberg och Anna Svensson – har suttit i tre. Om vi räknar antalet styrelser var medlem suttit i är det endast 25 % kvinnor (se fig. 2).

chart1
fig. 2

Grafen ovan ger en total sammanfattning, men den säger knappast hela bilden. Partistyrelsens könsfördelning har tidvis varit betydligt värre än så. 2006 hade partiet endast en kvinnlig ledamot, vilket dock kan försvaras med att styrelsen enbart bestod av fyra personer, vilket gav henne 25 %. 2007-2008, då styrelsen bestod av fem ledamöter, hade den dock inte en enda kvinnlig medlem.

2009 kom en stor boom då styrelsen expanderade och fick nytillskott med Anna Svensson, Klara Tovhult, Sofia Dahlgren och blivande partiledare Anna Troberg. Därefter har kvinnor sakta men säkert tappats av, och 2013 har partistyrelsen bara tre kvinnor av fjorton medlemmar. Även efter det pågående fyllnadsvalet kan det som mest bli fyra av sexton.

chart2
fig. 3

 

Sammanfattning

Åldersfördelningen ser i min mening bra ut i nuläget. Jag ser gärna en eller ett par äldre att representera åldersgruppen 50+, men i övrigt är det bra fördelning från ungefär 25 och uppåt. Många bra och aktiva pirater i yngre ålder engagerar sig i vårt ungdomsförbund, antingen i dess förbundsstyrelse eller på annan plan, och jag ser inga problem i att vi är underrepresenterade de första 25 åren.

Könsfördelningen är mycket värre. Det är inte acceptabelt att vår partistyrelse har så lite som 20 % kvinnor i dagsläget. Vi måste uppmuntra allt fler kvinnor att kandidera, och vi måste se till att det inte finns någonting som får dem att lämna styrelsen när de väl är med. Partistyrelsens fördelning är ganska överens med våra medlemmars könsfördelning, men detta är inte ett argument för att det ska fortgå – tvärtom verkar antagligen inte Piratpartiet så intresserade av kvinnliga medlemmar så länge vi har en så snedfördelad styrelse.

Detsamma gäller även människor med utländsk påbrå – så vitt jag vet har vi idag endast två av fjorton styrelsemedlemmar med utländskt påbrå, en amerikan och en grek. Piratpartiets medlemmar i dagsläget är till väldigt stor del svenskfödda vita män i tjugoårsåldern. Vi har lyckats på åldersfronten, men inte de andra fronterna.

Jag förespråkar inte kvotering till styrelsen, dock uppmuntrar jag verkligen till en ökad diskussion om hur vi ska uppmuntra kvinnor att kandidera till och stanna i styrelsen.

CC0 1.0 To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work. Terms and conditions beyond the scope of this waiver may be available at this page.

9 kommentarer på “Piratpartiets partistyrelse 2006-2013, kön och ålder”

 1. Hej Anton!
  Tack för arbetet med den här sammanställningen. Det är, precis som du säger, deprimerande siffror som naturligtvis inte är något att skryta med för ett parti som anser sig vara ett framtidsparti på många andra plan. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi arbetar för en bättre balans och jag är väldigt glad över att du är med och bidrar till det. Så, tack igen!
  Anna

 2. När jag röstar i Melodifestivalen så struntar jag i om det är en man eller kvinna som sjunger. Könet är irrelevant. När jag lyssnar på idéer och åsikter så struntar jag i om det är män eller kvinnor som framför åsikterna. Könet är irrelevant. När jag väljer vilka personer som jag tror kan tillföra i styrelsen så struntar jag i om de är män eller kvinnor. Könet är irrelevant.

  Könsfördelningsbalansen är helt irrelevant för mig.

 3. Det spelar ingen roll om ett bra förslag kommer ifrån en Kajsa, en Kalle, eller en Anonymous4245. Könet är irrelevant, så jag förstår inte varför siffrorna som visas ses som deprimerande.

  Det är lika bra att folk är intresserad av att kandidera till styrelse… oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

  Det är inte extra bra pga att någon har en viss inriktning i ovanstående egenskaper. Ser ni min poäng här?

 4. ”Vid åldersberäkningen har jag inte lyckats hitta födelseår för några av styrelseledamöterna – Simon Rosenqvist, Sofia Dahlgren, Fredrike Lantz och Balder Lingegård. ”

  Simon 1988 Sofia 1991 Fredrike 1970 Balder 1984

  De var inte så svåra att hitta med lite google-fu

 5. Tommy: Vem bryr sig om dina åsikter i frågan? Piratpartiet är ett politiskt alternativ, som verkar på ett politisk arena. Andelen kvinnor i ledande positioner har betydelse för vår förmåga att attrahera väljargrupper och kunna göra politisk skillnad.

  Vi ägnar för mycket uppmärksamhet åt vad några få kränkta vita män i partiet tycker, och för lite uppmärksamhet åt vad våra förhoppningsvis fler än 0,6 % väljare tycker.

  1. Jag vet inte vem som bryr sig i mina åsikter i frågan.
   Andelen kvinnor eller män i ledande positioner har ingen bäring på hur jag väljer i någonting alls så jag ifrågasätter varför det är någonting som är viktigt över huvud taget för någon i deras val. Bryr sig verkligen väljare om hur könsfördelningen är i PPs styrelse? Jag tror inte det är viktigt alls.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *