Rätt till kontanter och till anonyma betalningsmedel

I Piratpartiets vårmöte har jag lagt ändringsyrkande 151 i motion B01: ”Rätt till kontanter och anonyma betalningsmedel” (lagd av Marcus Borg). Orginalyrkandet (25) löd:

Jag yrkar att Piratpartiet ska arbeta emot förbud av kontanter och gynna anonyma betalmedel.

Mitt ändringsyrkande (151) lyder:

Jag yrkar att följande ska läggas till i Piratpartiets principprogram:

”Piratpartiet vill återinföra och bevara kontanter som allmängiltligt betalmedel, för att bevara anonymiteten i inköp och för att ha en stående reserv även vid en teknologisk katastrof. Samtidigt vill Piratpartiet arbeta för att finna bättre teknologiska betalmedel än de nuvarande, som kan låta användaren vara anonym vid betalning.”

Jag har argumenterat för denna ståndpunkt i motionens forumtråd, men jag vill använda denna post till att samla mina åsikter och argument samt vidareutveckla dem. Jag vill notera att jag i grunden håller med orginalyrkandet, men jag har formulerat om det och konkretiserat vad det går ut på, samt inkluderat att det ska gå in i principprogrammet, vilket gör det mycket mer stabilt än om det bara ligger i ett protokoll någonstans.

För den som inte orkar läsa allt finns en punktsammanfattning i slutet av posten.

Varför behöver vi anonyma betalmedel?

I vårt högteknologiska samhälle går extremt mycket framåt. Piratpartiet är för detta. Vi får ett globaliserat och mångkulturellt remixsamhälle där kultur bygger på kultur som aldrig förr. Detta har alltid förut lett till starkare civilisationer, från romarna och grekerna i antiken till renässansen och den industriella revolutionen. Människor lever längre tack vare medicinska genombrott, katastrofer är inte lika allvarliga längre när vi bättre kan förutse dem, varna för dem, och hjälpa de som skadas. Brott mot den globaliserade demokratin, som de i Libyen och Egypten, kan mycket bättre förhindras än de kunde för bara femtio år sedan. Vi ser allt. Vi hör allt. Vi är alltid där, var vi än är. Det teknologiska, globaliserade samhället leder oss in i en bättre framtid.

Men det finns också nackdelar, och dessa var vaggan i vilken Piratpartiet vaknade. Det högteknologiska samhället har fött en Storebror som också ser allt, hör allt. Vi ser lagar som hänsynslöst låter regeringen följa sina medborgare överallt, vi ser privata företag få rätten att få ut uppgifter om oss på grund av brott utan offer. Dessa är nackdelar vi ständigt måste bekämpa, för att kunna vandra på den smala pinnen mellan teknologisk medeltid och det diktatoriska övervakningssamhället.

En av de många nackdelarna med det högteknologiska är den konstanta spårningen av medborgare. SJ kräver idag att alla passagerare kan identifiera sig med legitimation. Med andra ord, alla tågresor i Sverige spåras.

Den konstanta spårningen syns än värre i våra betalmedel. Användningen av kontanter minskar i samhället, och det finns inga möjliga ersättningar som inte är direkt spårbara. Alla betalmedel förutom kontanter är på något sätt direkt kopplat till användaren, och trots att dessa uppgifter sällan finns allmänt tillgängliga är det inte svårt att hitta dem. Detta stämmer inte minst med vanliga bank- och kreditkort, där det bara krävs ett bankkort och ett fyrsiffrigt nummer för att nå samtliga betalningar, inklusive position och tid. Självklart ska det få vara så, det är upp till varje bank. Problemet blir när vi inte har något alternativ. Av denna anledning borde Piratpartiet ställa sig emot alla de som kräver bankkort för betalning när det inte finns ett alternativ. Detta täcker exempelvis många kollektivtrafikföretag, och det allra vanligaste är att man som medborgare bara har en kollektivtrafik att välja på, vilket leder till valet mellan att få sina resor spårade eller att låta bli att resa.

Idag är kontanter det enda alternativet.

I framtiden kanske det finns alternativa former, och därför anser jag att Piratpartiet ska stödja arbetandet med att få fram dessa. Vi behöver dock former som verkligen ingen kan spåra, och det är tufft. I princip all elektronisk information idag spåras på något sätt, och trots att vissa typer krypteras är även detta svårt att säkerställa. Det är som användare i princip omöjligt att säkert avgöra vad som krypteras och på vilket sätt. Jag tror att det blir svårt att få fram bra alternativ, men jag tycker ändå att vi borde satsa på det. Kontanter är generellt en extremt omodern metod av betalmedel, men idag finns helt enkelt inga alternativ.

Motargumenterare har kritiserat att jag tycker att vi borde behålla kontanter istället för att låta dem ersättas av andra anonyma betalmedel när dessa finns. Anledningen till att jag skrivit detta, är för att vi ska behöva ännu ett årsmöte mellan det att dessa betalmedel skapas, och att vi schasar ut kontanter. Vi får inte göra det här för hastigt! Det kan ta flera decennium innan vi hittar ett alternativt betalmedel som fungerar lika bra och som kan ersätta 100 %.

Jag är alltså inte emot att vi så småningom tar bort kontanter helt, men tills vidare måste vi stödja att de finns kvar.

Teknologisk katastrof

I mitt ändringsyrkande står:

Piratpartiet vill återinföra och bevara kontanter som allmängiltligt betalmedel, för att bevara anonymiteten i inköp och för att ha en stående reserv även vid en teknologisk katastrof.

Även här vill jag poängtera att det gäller hur samhället ser ut år 2011. I framtiden kommer risken för en teknologisk katastrof att minska, när vi får säkrare system som motverkar strömavbrott och bättre batterier som backup. I framtiden kommer vi att kunna ha ett anonymt och teknologiskt betalsystem som står vid även de mest extrema och otänkbara katastroferna som en skandinavisk jordbävning eller ett krig. Men tills dess måste vi ha ett system som överlever det värsta. Därför anser jag att vi tills vidare arbetar för att behålla kontanter, och att vi först när vi kan säkerställa att dessa risker är minimala tar bort dem helt.

Sammanfattning

  • Att kunna handla anonymt bör vara en mänsklig rättighet.
  • Piratpartiet bör arbeta för att monopolföretag (exempelvis kollektivtrafik) tillåter anonym betalning.
  • Idag är kontanter det enda anonyma betalmedlet som finns.
  • Piratpartiet bör arbeta för att skapa fler anonyma betalmedel.
  • Först när dessa finns kan vi börja diskutera om vi ska ta bort kontanter.
  • Kontanter bör bevaras fram till det att vi har byggt upp en säkrare backup av våra teknologiska system, så att alternativa betalmedel inte kollapsar vid en teknologisk katastrof.

Related posts: