Instuderingsuppgifter. Allt är skyddat av upphovsrättslagen, och att utge dig för att vara författaren till detta är ett brott som kan leda till domstol.

1. Hur fungerade systemet med Pater familias och Mater familias?Pater familias eller mater familias är mannen alternativt kvinnan som var överhuvudet i familjen, och var en slags förmyndare över alla andra i familjen eller släkten. Det betyder bokstavligt ”familjefadern” eller ”familjemodern”, men de stod över alla andra, inklusive bröder, kusiner etcetera. De hade till exempel rätt att sälja de andra till slaveri om de ville.

2. Beskriv kortfattat styrelseskicket inom den romerska republiken.Rom blev republik på 500-talet före Kristus och förblev så till år 49 före Kristus när Julius Caesar utropade sig själv till diktator på livstid. Ordet ”republik” kommer från res publica, latin betydandes ”det allmänna” – staten eller samhället. Roms mest förnämsta män satt i ett senat, och senaten utsåg varje år två konsuler som styrde landet som regering när fred rådde och generaler i krig, men senaten kunde ständigt protestera och var tvungen att godkänna mycket konsulerna bestämde. Konsulerna var alltid två, dels för att kunna hålla koll på varandra och dels för att en skulle kunna styra trupperna i krig medan den andre stannade i Rom och hade koll på riket.

3. På vilket sätt kan man säga att hela Romarriket byggde på ett system av slavar?Rom och Grekland var två av de första samhällena att vara mer eller mindre beroende av slavar. Slavar hade även funnits förut, men inte i samma omfattning som här, då slavarna i Romarriket var runt tre miljoner medan de fria människorna var runt sju eller åtta miljoner. Slavarna ersatte så småningom många av de hårdaste arbeten Romarnas samhälle var beroende av. De flesta arbetade i jordbruket, men många fria män hade också personliga slavar i hushållet. Antalet slavar minskades kraftigt på 300-talet efter Kristus, bland annat för att de fattiga fria männen fick det svårare, och när de tog dåliga jobb som slavar tidigare gjort sjönk de till samma rang, och man hade inte samma användning för slavarna.

4. Beskriv kristendomens utveckling inom Romarriket.Den grundläggande religionen i Romarriket liknade mer eller mindre en pakt mellan människor och gudar. Människor offrade eller utförde riter mot att gudarna hjälpte dem i livet. Då denna religion inte direkt kunde visa en genomgod gud att skänka hopp till folket, vände sig många till andra religioner. I öst började flera så kallade mysteriereligioner dyka upp. Dessa religioner gav död och återuppståndelse stor betydelse, och de lovade de troende att visa livets och dödens djupaste hemligheter. Den mysteriereligion som växte störst och till sist vann kampen om att bli en majoritet var kristendomen, mycket på grund av att den vände sig mot alla människor, rika som fattiga, mäktiga som slavar, och även kvinnor som ofta blev utestängda.

Kristendomen var först en sekt inom judendomen, men de kristna ledarna bestämde sig för att vända sig till alla människor, inte bara judar, och där kan man säga att kristendomen blev mer än en sekt, en religion. Kristendomen och judendomen började snart oroa de Romerska kejsarna, då de ofta höll sig för sig själva och inte umgicks med de hediska. Exempel på det växande judehatet var att Jerusalem förstördes år 70 efter Kristus, och igen på 130-talet. På 200-talet växte den kristna förföljelsen, och kristendom blev ett brott – utövarna kunde bestraffas med döden.

På 320-talet förklarade kejsar Konstantin kristendom Romarrikets officiella religion, när den kristna befolkningen stigit mot tio till tjugo procent. Anledning till detta var enligt honom själv att Gud framträdigt för honom och visat ett kors i himlen, men förmodligen var den egentliga anledning att Konstantins mor övergick till kristendomen, och att han insåg att om de fortsatte med lagarna skulle det tvunget gälla även henne. 

CC0 1.0 To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work. Terms and conditions beyond the scope of this waiver may be available at this page.

5 kommentarer på “Romarriket”

  1. Intressant är det dock att du lägger ner tid på att läsa och kommentera det om du nu inte tycker det är intressant.

   Btw tycker förmodligen andra att det är intressant då detta är en av mina mest lästa sidor.

 1. Intressant att du inleder med texten: ”Allt är skyddat av upphovsrättslagen, och att utge dig för att vara författaren till detta är ett brott som kan leda till domstol.” Och så är du aktiv Piratpartist som med största säkerhet sysslar med illegal nedladdning/fildelning av upphovsrättsskyddat material, en handling som också kan leda till domstol… :-)

  Annars en bra faktatext, bra jobbat!

  Mvh Lasse

 2. Hej Lasse! Vet du vad, den där texten fanns inte med från början – detta är ett arbete jag skrev i högstadiet, och publicerade dagen av inlämningen. Dagen efter hade min lärare fått in ännu ett exakt likadant arbete, och det visade sig förstås att en av mina klasskamrater hittat den här sidan och kopierat det. Min lärare bad mig då lägga in en kort text om detta för att undslippa vidare missöden, och det gjorde jag. Personligen bryr jag mig inte det minsta om någon utger sig för att ha skrivit denna lilla A4. :)

  Dessutom: Att jag fildelar för privat bruk är olagligt och kan leda till både böter och fängelse, men det är någonting jag kämpar för att legalisera, helt enkelt för att jag anser det vara rätt och utan offer (läs gärna mina andra inlägg på ämnet för vidare diskussion om varför). Att utge sig för att vara författaren när man inte är det, eller att piratkopiera i syfte att tjäna pengar (ex. bränna DVD:er och sälja till halva priset av orginalet) är däremot aldrig bra eller moraliskt rätt, och ska aldrig heller uppmuntras – det tycker varken jag eller Piratpartiet.

  Tack för kommentar!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *