I november förra året tog jag the Political Compass för första gången, och nu idag bestämde jag mig för att ta om det. För den som inte vet är Political Compass ett onlinetest för att se vart man hamnar på en tvådimensionell politisk skala, där den vertikala dimensionen är auktoritär-frihetlig och den horisontella är klassisk vänster-höger.

Förra gången klassades jag som vänsterliberal, och det gjorde jag även denna gång, en smula längre vänsterut men i stort sett likadant.

crowdgraphpng

 

Under testet får du i princip svara på en serie påståenden, där du antingen ”håller med fullständigt”, ”håller med”, ”inte håller med”, eller ”fullständigt inte håller med”. (OT: varför har inte svenskan ett ord för ”disagree”?) Påståenden skiftar i sin neutralitet, från exempelvis ”what’s good for the most successful corporations is always, ultimately, good for all of us” till ”abortion, when the woman’s life is not threatened, should always be illegal”.

Det största problemet med testet i min mening är att det är otydligt vilken skala det rör sig om – när frågor ställs om huruvida rika beskattas för mycket, så är det otydligt om de menar i ens eget land, i exempelvis USA, eller överlag i hela världen. Det finns även ett par tvetydiga påståenden som ”An eye for an eye and a tooth for a tooth”. Jag svarade enligt originalsyftet med begreppet – bestraffa aldrig någon mer än vad den förtjänar, exempelvis genom att döda någon som ”bara” stulit. Men många tolkar den säkert som den vanliga missuppfattningen, att den menar att man måste betala tillbaka lika mycket som förtjänas.

Vissa påståenden är uppenbara. Självklart säger jag nej till exempelvis att ”vissa sorter ska hålla sig för sig själva” eller att ”första generationens invandrare kan aldrig integreras in i ett samhälle”. Men en del är betydligt svårare, som ”no broadcasting institution, however independent its content, should receive public funding”. Jag är emot public service, men samtidigt är jag för statligt stöd till kultur. Var går gränsen? Hur kan jag antingen hålla med eller inte hålla med om en så komplex fråga? Detsamma återkommer i många andra. På påståendet att ”krig som går emot internationell lag är ibland försvarbart” höll jag med, eftersom jag förstår att myteri ibland är behövligt för att fälla en tyrann. Men betyder det att jag håller med om 99 % av alla fruktansvärda krig där ute? Nej, självklart inte.

Det är ett komplext och tvetydigt test, men det kan vara kul att se ungefär var man hamnar.

CC0 1.0 To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work. Terms and conditions beyond the scope of this waiver may be available at this page.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *