1. Vilka är produktionsfaktorerna?

Arbetskraft. Överskott = arbetslöshet.

Järn, malm, trä.

Realkapital – Industri; maskiner.

Humankapital: Kunskap.

2. Marknadsekonomin styrs av marknadskrafterna, förklara hur det fungerar. Vad är perfekt konkurrens?

Utbud och efterfrågan. Utbud ofta > efterfrågan.

Perfekt konkurrens: utbud = efterfrågor.

3. I en planekonomi finns det inga marknadskrafter som styr priset utan det är staten som bestämmer. Förklara hur det går till.

Bestämmer vad, hur mycket, 5 år i taget.

Nackdel: Dålig utveckling.

Fördel: Låg / ingen arbetskraft.

4. Ge exempel på hur staten bestämmer över människor i Sverige, ge också exempel på fri företagsamhet.

Skatt – ingen insyn, ingen kontroll.

Fri företagsamhet: inom de flesta branscher, dock ej alla.

Monopol: Apotek, Systembolaget.

5. BNP mäter värdet av ett lands produktion för konsumtion, investeringar och export. Vad är konsumtion?

Förbrukning.

6. Vad är försäljningsbalansen? Hur ser förhållandet mellan Sveriges titaka BNP, import och export? Är Sverige beroende av internationell handel?

Sverige är beroende av handel med utlandet.

Handelsöverskott -> positiv €, $, yen.

BNP minus under hösten 2008, än sämre nu pga lågkonjukturens finanskris. Mer import än export. Företag varslar, inkomsten faller, med det BNP (-5%).

7. Vad är inflation? Vad händer i ett land när inflation uppstår?

Prishöjningar leder till valutaförsvagning.

8. Hur arbetar Sverige för att motverka inflationen?

Riksbanken mål, 2 % inflationen.

CC0 1.0 To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work. Terms and conditions beyond the scope of this waiver may be available at this page.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *