Studera HT 2011

Du har anmält dig till följande utbildningar:

1. LIU-50162 – Asienkunskap – inriktning Kina (garantiplats Teknisk fysik och elektroteknik – internationell) 60hp Dagtid,
Normal undervisning, Helfart (100%), Utbildningsprogram,
Linköpings universitet, Linköping

2. LIU-50116 – Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 300hp Dagtid,
Normal undervisning, Helfart (100%), Utbildningsprogram,
Linköpings universitet, Linköping

3. LIU-50112 – Civilingenjör i elektronikdesign 300hp Dagtid,
Normal undervisning, Helfart (100%), Utbildningsprogram,
Linköpings universitet, Norrköping

It begins…

Related posts: