Grattis till Wikipedia på femtonårsdagen!
Wikipedia är en av de där sidorna som bara tas för givet av så enorma delar av befolkningen, en av de få sidor som...
Quote of the Day XV
”Hey, it’s destroying all the other toys! Why is it doing that?!” ”It must have been programmed...
Technological panic
I lost my cell phone today. Don’t really know where, but I have an idea that I left it on my locker in school....
Aki goes 15
Wih, birthday! :D Happy birthday, Aki! I’m 15 now! WIH!