Grattis till Wikipedia på femtonårsdagen!

Wikipedia är en av de där sidorna som bara tas för givet av så enorma delar av befolkningen, en av de få sidor som nästan är som en statlig institution. För min generation av 1990-talister är Wikipedia något som nästan alltid funnits där, något som alltid hjälpt oss när vi letat efter snabba fakta och […]

Quote of the Day XV

”Hey, it’s destroying all the other toys! Why is it doing that?!” ”It must have been programmed to it?” ”What, you mean like Microsoft?” – Bart and Lisa Simpson (The Simpsons) ”Hey, it’s destroying all the other toys! Why is it doing that?!” ”It must have been programmed to it?” ”What, you mean like Microsoft?” […]

Technological panic

I lost my cell phone today. Don’t really know where, but I have an idea that I left it on my locker in school. Ofcourse, when I returned to the spot half an hour later, it wasn’t there. I guess I can just concider it gone forever, since barely anyone in this world is honest […]