Bokanalys: ”Färden till västern 1: Den gyllene cikadan” (Wu Cheng’en, 1590)

Följande är en av läsmodulerna (läsmodul 2) jag skrev till kursen ”Nordostasienkunskap I – historisk och kulturell bakgrund” (NOA1) på Linköpings universitet under höstterminen 2011. Observera att texten inte får användas i elaka syften – du får inte påstå ägandeskap, du får inte använda den i kommersiellt syfte. Anledningen till att jag Läs mer

Film Review: Babel (2006)

”One gunshot is heard across the world”  Babel (2006) is one of those films I’ve seen a lot of advertising (posters etcetera) for yet knew nothing about. I was going to rent a film with my girlfriend, and finding nothing interesting we simply picked up ”Babel” – it is after Läs mer