Bokanalys: ”Färden till västern 1: Den...
Följande är en av läsmodulerna (läsmodul 2) jag skrev till kursen ”Nordostasienkunskap I – historisk...
Film Review: Babel (2006)
”One gunshot is heard across the world”  Babel (2006) is one of those films I’ve seen a lot of...