Sociala relationer och guanxis utveckling i Folkrepubliken Kina under reformeran: analys av Gold, Guthrie och Wanks ”Social Connections in China”

Följande är en av läsmodulerna (läsmodul 3) jag skrev till kursen TEAS02 (”Nordostasien II – det moderna samhället”) som jag läste på Linköpings universitet  våren 2012. Observera att texten inte får användas i elaka syften – du får inte påstå ägandeskap, du får inte använda den i kommersiellt syfte. Anledningen till att jag Läs mer

Carl Sagan: ”The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark”

Carl Sagan’s 1997 ”The Demon-Haunted World” is a celebrated book deserving its celebration, one of the absolute best – if not the best – introductory books to scientific philosophy and skepticism for both the lay person and the academic. Throughout the 400 pages Sagan varies between discussing why certain paranormal concepts Läs mer