Främjandet av svensk rymdturism (motion till...
Detta är en motion jag lämnat in till Piratpartiets vårmöte 2012. Dit och rösta och kommentera med dig. Den 8...
BitTorrent fyller tio och WWW 20
Idag läser jag på TorrentFreak att det var exakt tio år sedan som Bram Cohen släppte programmet BiTorrent, och med...
Happy 10th birthday, Wikipedia!
When it comes to the increased spreading of information that has been possible thanks to the coming of the Internet in...
9/11
September 11th is here again. I can’t think of the date without recalling the two events shedding blood upon it....