Shrek Forever After

I long resisted watching Shrek Forever After (w, imdb). The Shrek film series is one that stayed extremely strong in the first two movies, and sunk incredibly with the third one. The first two had the incredible power of some Disney films, with including both a simple plot for kids Läs mer

Behovet av kontroll

Ett vanligt argument mot fildelning är att det genast gör att skaparen förlorar kontrollen över sin skapelse. Den kanske släpper ett album i special edition i 1000 exemplar, och argumentet är alltså att skaparen därefter borde kunna veta att det finns just 1000 exemplar av varan, men att piratvärlden förstör Läs mer

Star Wars

I’ve always been a big fan of Star Wars, ever since I was a little kid. I remember having a shirt from the film trilogy that’s way too little now, and I still have figures of the characters with moveable arms and legs, as well as a Falcon ship toy. Läs mer