Life, part III: 2013
2013. It always feels weird when facing a new number, every year the same number. I’m enticed to say that the years...
Gul Jod
Lots of stuff are happening. I’ve become the secretary for the board of the Swedish Pirate Party (starting after...
Främjandet av svensk rymdturism (motion till...
Detta är en motion jag lämnat in till Piratpartiets vårmöte 2012. Dit och rösta och kommentera med dig. Den 8...