Antipiratargument
Jag har börjat med en artikelserie där jag tar upp populära argument mot piratpolitik. Det är tänkt att fungera...
”Den som fildelar vill inte betala för...
Medan nidbilden av en fildelare är en girig filur som inte vill betala för vad hen tar åt sig, så visar ett flertal...
”Fildelning är stöld”?
Det påstås ofta att fildelning är stöld, någonting som helt enkelt inte stämmer. Även om du anser att fildelning...