Chinese idiom of the day: 噤若寒蝉 – as quiet as a cicada in winter

When thinking of Chinese turns of phrase or idioms, 噤若寒蝉 (jìnruòhánchán) is probably of the type that springs to mind. It literally means ”as silent as a cicada in winter”. Comparisons with plants or insects (like the cikada) is fairly sterotypical of East Asian languages like Chinese and Japanese, while they’re Läs mer

Naturkunskap: Instuderingsfrågor

Diverse frågor och svar angående naturkunskap.  Förklara begreppet ekologi.Ekologi är den vetenskap som beskriver samspelet mellan levande organismer och dess miljöer, till exempel hur de påverkas av överlevnadsfaktorer såsom näringstillgång, ljus, syre, naturliga fiender med mera. Kort sagt kan man säga att ekologi är vetenskapen om hur naturen fungerar utan Läs mer