The day of amazing news, part 1: the Higgs Boson...
CERN finally released the long awaited news, the greatest physics breakthrough in a very long time – the Higgs...
Grattis till WWW på tjugoårsdagen
Eftersom jag var på Pride vid tillfället så missade jag att gratta World Wide Web på sin tjugoårsdag i lördags (6...
BitTorrent fyller tio och WWW 20
Idag läser jag på TorrentFreak att det var exakt tio år sedan som Bram Cohen släppte programmet BiTorrent, och med...