644060_423205074395471_1299993628_n

Rymdpolitisk utveckling i Sverige och i EU (motion till PP:s vårmöte)

Bakgrund Rymdforskningen har under de senaste decennierna fått allt större betydelse i samhället. Teknik som uppkom i samband med rymdforskning, som GPS-navigering, används nu i allt fler fordon, mobiltelefoner och datorer, och med satellitteknologi har direktsänd TV blivit en del av nästan allas vardag. Sverige är idag framstående i rymdrelaterade forskningsområden som nanoteknik, som i […]

My RSS feeds

Having gone off from traditional newspapers and TV reports more and more in the last few years, I’m now getting almost all of my news from RSS feeds (what is RSS?), anything from private blogs such as mine, to larger science blogs, news outlets and organisations such as NASA, and – let’s face it – […]

Dream #14: Dino attacks and humans regenerate heads

In a dinousaur (velociraptor) attack, someone (I don’t know who) got his head bit of. Then the dinosaur ran away laughing. My mother, Karin and I were standing chocked as we saw the head jumping back on to his head again, and him turning back to life. Karin and I ran away to explore the […]