Herr Gurka #49: Enhörning VS Dinosaurie
Den kosmopolitiska kulturradikalen.
Rymdpolitisk utveckling i Sverige och i EU...
Bakgrund Rymdforskningen har under de senaste decennierna fått allt större...
My RSS feeds
Having gone off from traditional newspapers and TV reports more and more in the...
Dream #14: Dino attacks and humans regenerate...
In a dinousaur (velociraptor) attack, someone (I don’t know who) got his...