Sociala relationer och guanxis utveckling i...
Följande är en av läsmodulerna (läsmodul 3) jag skrev till kursen TEAS02 (”Nordostasien II – det...
Books of January 2012
I’ve overall been extremely slow with book reviews on this blog, the basic reason being that I never get around...